Möbelsnickeri, 180 hp

Med omvärlden som inspirationskälla – en studie i träkonstruktioner med alternativa inspirationskällor – Examensarbete 16 hp

Mitt examensarbete handlar om konstruktioner. Det handlar om att lyfta blicken och titta på sammansättningar på ett större plan för att hitta nya lösningar på gamla problem. Jag har i min studie låtit mig inspireras av material och konstruktioner som ligger långt ifrån träindustrin och materialet trä för att sedan, genom skisser och tester, modifiera dessa till fungerande träkonstruktioner. Resultatet mynnade ut i en prototyp med en konstruktion som är inspirerad av en stickkontakt/vägguttag. Konstruktionen är intuitiv och demonterbar vilket ska leda till ökad förståelse för konstruktioner och en större uppskattning för hantverket.

 

Tester och prototyp

Samling av samtliga tester i studien. Testerna kommer från förlagor som stickkontakter/vägguttag, tryckknapp, Lego Technic och batteriluckan på fjärrkontrollen. Konstruktionerna skulle lösa problemet ”ben upp i bord/sits”.

 

Video

Resultatet av studien. En prototyp av en bänk med en konstruktion inspirerad av en stickkontakt/vägguttag. Konstruktionen är inuti och demonterbar och kan förvandlas från bänk till ett platt paket.

 

Den slutgiltiga konstruktionen i närbild. I förgrunden ser man benet med ett kilformat spår. I bakgrunden ser man tapphålet med den inbyggda ”kilen” som spänner ut benet.

 

Närbild av ytterligare ett test från studien. Konstruktionen bygger på en tryckknapp. Lösningen med metallfjädrar ersattes senare av spår i benet som agerar flexibla element.

 

Tillverkning av tester. I den andra omgången av tester tillverkades 16 prototyper med fyra olika konstruktioner. Här förbereds tapphålen som gjordes först.

Vårutställning 2020

Organisation