Möbelsnickeri, 180 hp

Den bästa trissan – en studie om vilka faktorer som påverkar en
trissas förmåga att snurra så länge som möjligt – Examensarbete 16 hp

I den första kursen vi hade på Malmstens ingick det en tre dagars svarvkurs. Vi skulle i första hand bekanta oss med svarvning men vi fick också i uppgift att svarva en trissa som vi sedan skulle tävla med. Tävlingen var uppdelad i tre tävlingar; längst snurr, längst snurr upp och ner samt den mest estetiskt tilltalande trissan. Det var under denna kurs mitt intresse för trissan och i synnerhet dess utformning väcktes. Jag upptäckte att det fanns en rad olika faktorer som spelade in vid utformningen av den mest optimala trissan. Vilket träslag, vilken yta samt vilken design är bara några få exempel på de faktorer som kan ha stor påverkan på dess förmåga att snurra. Jag fick verkligen blodad tand och kände att tre dagar inte var nog för att få fram den mest optimala trissan. Av den anledningen valde jag att i mitt examensarbete ta vid där jag avslutade senast – att undersöka och definiera vilka egenskaper som är av störst vikt för att en trissa ska snurra så länge som möjligt.

 

Processbilder

Närbild på svarning. Alla trissor svarvas för hand.

 

Tid tas vid varje snurr för att avgöra hur länge de kan snurra. Den bästa trissan snurrade som längst 3 minuter och 35 sekunder.

 

Alla trissor som ingått i testet.

 

Vårutställning 2020

Organisation