Möbeldesign, 180 hp

Design av modulärt soffsystem − ett samarbete med
Karl Andersson & Söner – Examensarbete 16 hp

Arcus är ett flexibelt sittmöbelsystem som kan anpassas för behoven i olika rum, skapa former och styra hur vi rör oss och interagerar. Systemet består av olika soff- och bänkmoduler som kan kopplas samman och skapa önskade former. Möbelns utformning skapar lugna linjer som ger ett harmoniskt uttryck. Modulerna är tillverkade i massivträ, ett förnybart material som har flera positiva effekter på oss människor och våra levnadsmiljöer. Sitsar och ryggstöd består av böjda skikt vilket gör att träets naturliga mönster sammanfaller med och förstärker varje moduls kurvatur. 

Instagram: @hannes_astrom

Arcus modulsoffa

Arcus är ett flexibelt sittmöbelsystem som kan anpassas för behoven i olika rum, skapa former och styra hur vi rör oss och interagerar. Systemet består av olika soff/bänk-moduler som kopplas samman.

 

 

 

 

 

Vårutställning 2020

Organisation