Möbeldesign, 180 hp

Allt utom väggarna – Examensarbete 16 hp

Projektet undersöker hur jag som möbelformgivare kan skapa rum. Genom att studera hur andra personer inom den kreativa sfären tar sig an rumslighet har jag format en designprocess för att skapa rumslighet som möbelformgivare. Projektet belyser även de patriarkala hierarkier en kan stå inför inom den kreativa sfären. Här skrapar jag på ytan för att kunna bryta normer och skapa perspektivrikedom i hur vi ser på objekt, rumslighet och olika professioner inom den kreativa sfären. Projektet tar form i det lilla objektet för att sedan utvecklas och ge form åt större objekt och på så vis skapa ett rum.

 

Skapa rum

Glaset

Dagen efter att de hade blåsts fick jag hålla de i min hand för första gången, ganska så små och snälla. Rundade i botten med en bestämd vertikal hals.

 

Bordet

Ett lågt bord med den varma ådringen som skapar täta små vågor i bordsskivan. Intill kan du sitta på mattan och dricka ur ditt glas.

 

Mattan

En mjuk och välkomnande matta, med formen av ett landskap eller en varmkorv.

 

Rummet

Här är de, tillsammans och skapar rummet.

Vårutställning 2020

Organisation