Möbeltapetsering, 180 hp

Reparerbarhet - möjlighet - hållbarhet − en undersökning av möjligheter och ett förslag till lösning av ett vanligt problem – Examensarbete 16 hp

I mitt examensarbete har jag valt att studera möblers reparerbarhet, som enligt min uppfattning är en viktig parameter vad gäller att värna miljön. Genom att reparera och renovera en möbel, ökar man livslängden och därmed hållbarheten. Möjligheten att reparera möbler gynnar givetvis också tapetserarnas verksamhet. För att hållbarhet ska vara ”på riktigt” i nytillverkade möbler, bör reparerbarhet ingå i designprocessen så att möbeln inte blir alltför komplicerad att renovera. Syftet med mitt arbete är att kunna lämna ett bidrag till en mer hållbar framtid.

 

Fåtölj N=930 – färdig prototyp framtagen utifrån en handritning gjord av Josef Frank i slutet av 1930-talet. Utvecklad med högt ställda krav på kvalitet, form och sittkomfort.

Foto: Anna Engvall 

 

Resan mellan ritning och prototyp var mycket utmanande, men fantastiskt kul att få göra.

Foto: Anna Engvall

 

Reparerbarhet – nedslag i arbetsprocessen med att skapa en lösning för att enkelt kunna byta stoppning.

Foto: Pia Mogefors

 

Återställning av dyna efter att ha testat byte av stoppning.

Foto: Anna Engvall 

 

Två ”syskon” med var sina särskilda egenheter – ”moderna” naturmaterial och reparerbarhet – båda utvecklade med hållbarhet i fokus.

Foto: Anna Engvall

Vårutställning 2020

Organisation