Möbeldesign, 180 hp

Trygghetsfrämjande möbler för det gemensamma uterummet − en designprocess med utgångspunkt i feministisk stadsplanering – Examensarbete 16 hp

Jag har utgått från teorier kring, och praktiska erfarenheter av, feministisk stadsplanering och tagit fram en möbelserie för offentlig utemiljö. Syftet är att minska känslan av otrygghet och öka deltagandet i det gemensamma uterummet för framför allt kvinnor. Serien är anpassad för industriell produktion av befintliga aktörer och framtagen för en specifik plats i stadsdelen Kopparlunden i Västerås. Den är även möjlig att placera på andra platser för att medverka till en ökad trygghet och bidra till en mer inbjudande miljö.

 

Produktserie och exempeluppställningar

Dessa åtta enheter ingår i den möbelserie jag tagit fram. Delarna går att placera med varandra på olika sätt och möjliggör därmed en stor variation i möblering för att kunna anpassa en plats utifrån användarbehov.

 

Bänkbordet kan användas för fikastunden eller för att vila ryggen bekvämt i soffan på kortsidan. Eftersom bänken lämnar en öppning på ena sidan kan man enkelt komma in med benen utan att behöva ”klättra” in.

 

Exempeluppställning i parkmiljö. Främst; två solstolar placerade som en ”fästmanssoffa”. Till vänster; ett bänkbord tillsammans med en bred bänk. Längst bak; två solstolar med ett bord emellan och ett solflak framför.

 

Till vänster; fyra solstolar placerade som en avskärmande ö för det ultimata kompis-hänget. Till höger; två bänkbord med bred bänk emellan ger maximal yta för det större middagssällskapet. Längst bak; tre solflak som erbjuder en mycket fri användning.

 

3D-modell över den plats jag främst förhållit mig till i projektet, en så kallad "pocket park" i ett område under ombyggnad i stadsdelen Kopparlunden i Västerås.

 

Vårutställning 2020

Organisation