Möbeltapetsering, 180 hp

Shiboriteknik på möbeltyg, en studie i slumpens tecken

Shibori är ett sätt att mönstra tyg i färgbad genom så kallat reservage, vilket innebär att man hindrar färgen att tränga in i tyget på vissa partier med hjälp av t.ex. stygn, vikningar, eller insydda föremål. Mönstret görs innan tyget läggs i färgbadet. Slumpen är alltid närvarande, det går inte att styra till 100%, och resultatet ser man först efter allt arbete. Med denna 2000-åriga japanska teknik, som traditionellt inte används på möbeltyger, ville jag försöka skapa en mönsterbild anpassad efter en specifik möbels former, där de olika delarna klipptes ut och tillpassades på möbeln innan arbetet med mönster och färgning påbörjades. Resultatet av ett stort antal tester på olika tygkvalitéer, med olika infärgningsprodukter och olika tekniker att skapa mönster, ledde mig fram till denna klädsel. En flödande mönstring med en visuell 3D-effekt, från ljust till mörkt anpassat till de på förhand tillpassade klädseldelarnas möten.

FB: @ammobeltapetsering
IG: @am_mobeltapetsering

 

Video

 

Foto: Johan Westin
Resultatet av strukturerad design och organisk frihet

Foto: Ann-Christine Mörtberg
Räddad från sin resa till återvinningen

Foto: Ann-Christine Mörtberg
Mönsterteknik och färgning

Foto: Ann-Christine Mörtberg 
Detaljbilder av mönster

Foto: Johan Westin 
Klädseldelarnas möten sett bakifrån

 

Avancerad möbel

I kursen Avancerad Möbel valde jag att från grunden göra i ordning en fåtöljstomme i nyrokoko. Stommen var inköpt på en möbelfabrik på 40-talet, och hade aldrig tidigare varit klädd. Med hjälp av referensböcker, egna kunskaper och bildsökande efter ett referensexemplar, var mitt mål att hitta rätt form och rätt proportioner på stoppningen. Sitsen byggdes upp med ett resårhus bestående av 9 resårer, och stoppningen gjordes med naturmaterial. Gamla stommar bjuder ofta på överraskningar, vilket hör till en möbeltapetserares vardag. I denna möbel innebar det att en del av ramverket sprack, på grund av torrt virke, när resårhuset skulle snöras. Efter att jag tillverkat en ny framkant, kunde arbetet fortsätta med resårhus och uppbyggnaden av stoppningen. För att göra arbetet mer avancerat, djuphäftades ryggen med 20st noggrant placerade knappar samt en dubbelkeder som ramade in klädselns möte de vackra trädetaljerna. Ett utmanande projekt där mina kunskaper verkligen sattes på prov.

Foto: Ann-Christine Mörtberg
Stomme

 Foto: Ann-Christine Mörtberg
Lagning av ramverk

Foto: Ann-Christine Mörtberg 
Grundstoppning

Foto: Ann-Christine Mörtberg 
Djuphäftning

Foto: Ann-Christine Mörtberg 
Färdigställd möbel

Vårutställning 2021

Organisation