I år visar avgångsstudenterna på Möbelsnickeri, Möbeltapetsering och Möbeldesign upp sina examensarbeten och avancerade möbler i en digital vårutställning. Möt dem och hör dem presentera sina projekt och berätta om sin tid på Malmstens. Välkommen!

För dig som har möjlighet visas även en utställning på plats på Campus Lidingö. Vi ber dig i så fall att följa restriktionerna och de anvisningar som finns på plats.

Film

Vårutställning 2021

Möt våra 20 avgångsstudenter på Möbelsnickeri, Möbeltapetsering och Möbeldesign och hör dem berätta om sin projekt och sina tre år på Malmstens. Hur har det varit att studera på Malmstens och vad händer nu efter examen?

Examensarbeten 2021

Ann Christine Mörtberg

I mitt examensarbete undersökte jag möjligheten att skapa ett mönster på ett möbeltyg med den 2000-åriga japanska reservagetekniken Shibori. Med handen som verktyg, slumpen som ett element, och för att återbruka en möbel genom att skapa något nytt.

Camilla Synnergren

Målet med mitt examensarbete var att förvalta ett kulturarv. I samarbete med Gemla Fabrikers har jag designat en fåtölj för lounge-ytor med ett generöst tilltaget armstöd. Fåtöljen är inspirerad av en karmstol formgiven av Sigurd Lewerentz 1932.

Carolina Fjällblad

Målet med examensarbetet har varit att undersöka hur det går att finna tillståndet flow genom att föra in hantverket i mitt muskelminne och djupdyka in i de traditionella teknikerna att tillverka dynor

Elin Larsson

Examensarbetet grundar sig i en nyfikenhet i hur jag som formgivare kan arbeta mer intuitivt i min designprocess. En skulptural installation som är föränderlig och bjuder in till 8 sittplatser. Objektet utmanar rummet såväl som kroppen och sittandet.

Fredrik Aspelin

Arbetet följer utvecklingen av trämöbellås. De bakomliggande idéerna som ligger till grund för arbetet handlar om ett intresse för trämekanik. Målet är att belysa möjligheterna hos trä som material genom att det placeras inom okonventionella ramar.

Gustav Carlstein

Ett skåp sprunget ur ett sökande efter ny potential i textila material. Målet med examensarbetet har varit att vidga synen för textila material samt finna nya tillämpningsområden för textil i formgivning med krav på goda processer och produkter.

Jacob Falk

Projektet har gått ut på att jämföra torkat och färskt trä med ambitionen att ta reda på om materialets uppställning påverkar min attityd gentemot processen, produkten och materialet i sig.

Jenny Åslund

Sketches är en serie sittbänkar för utomhusmiljö som har tillkommit genom ett undersökande av gränslandet mellan konst och design.

Jessica André

Safe & Together är en flexibel Skärmvägg/Bokhylla som har tillkommit i en undersökning kring hur folk kan återvända till sina arbetsplatser igen på nytt men på ett säkert sätt och samtidigt skapa en miljö som får människor att känna sig trygga i.

Jon Dahlström

Mitt examensarbete har varit en undersökande designprocess och ett försök att i en möbel gestalta en karaktär med utgångspunkt i August Strindbergs pjäs Ett Drömspel. Resultatet blev ett skåp som försöker materialisera något abstrakt.

Karl Erixon

Målet med examensarbetet är att skapa mig en förståelse för en produktutvecklingsprocess. Från skiss till prototyp, där det slutliga målet är framtagning av en första prototyp.

Klara Knutsson

Ett avskalat formspråk möter en utsmyckad yta. Sidobordet Ornament är en del av mitt examensarbete där jag undersöker hur jag som möbelsnickare kan använda mig av dekorativa element. En möbel vars funktion är att bära dekorationen

Louise Selim

Shakermöbler tillkom som produkter av dess medlemmars andliga principer. Dekor och design var inte tillåtet. Skönhet fick endast komma till följd av att något, i första hand, var nödvändigt och användbart. Går det att shakerisera en intarsia?

Magnus Karlsson

Ge form åt ett uttryck. Hur kan en konstnärs uttryck översättas i möbeldesign och hur kan detta inspirera till nyskapande möbelform.

Mikael Kuurne

Syftet är att förbättras som designer samt genom produktutveckling lära mig att utveckla mina möbler. Påvisa att tester och prototyper har en betydande roll i framtagningen och förfinandet av en produkt.

Mikaela Falk

En undersökning av egna livserfarenheter resulterade i en möbel och en rumslighet inspirerad av naturen och den klassiska fjällstugan. En avskalad plats som ger utrymme för både återhämtning och fina möten med andra människor.

Natalia Kita

Examensarbetet handlar om undersökningen av möjligheterna att kombinera intarsia med belysning.Resultatet av testerna redovisas i form av ett belyst fanerbibliotek och två stämningslampor med intarsia

Niklas Nilsson

Mitt syfte med mitt examensarbete är att visa hur man, genom att gå tillbaka till rötterna av skapande, kan hitta nya lösningar och möjligheter inom konstruktion och nyskapande produkter i materialet trä.

Peder Åkerman

Möbelsnickeri sammanförs med dekorsnickeri och teaterteknik i utformandet av en möbel. Två skilda men besläktade kunskapsfält växer samman och skapar en flexibel och smidig hammock.

Staffan Larsson

Staffan LarssonEn undersökning av spiraler och vrida former i trä från 1600-talets barock till nutid. Hur de använts i möbler samt tillverkats historiskt och kan tillverkas i nutid.

William Rabaeus

Mitt examensarbete har handlat om hur jag kan ta tillverkningen av en volymmodell vidare till en prototyp med fokus på att utveckla och optimera sammansättningarna med en rationell tillverkningsmetod.

Kontakt

Organisation