Möbeltapetsering, 180 hp

Att tänka med händerna, En djupdykning och jakten på flow

Genom detta projekt söker jag efter tillståndet som kallas för Flow, som kan förklaras som ett meditativt tillstånd som kan uppkomma genom att till exempel utföra ett hantverk. Som studium av detta har jag valt att fördjupa mig i ett hantverksmoment som utgörs av den traditionella tekniken att tillverka tageldynor. Jag har valt att tillverka flera dynor för att öka chansen att föra in hantverket i mitt muskelminne och därigenom automatisera processen som ökar chanserna att infinna sig i Flow. Ytterligera en faktor till valet av just tageldynor som medel för min efterforskning var att de innefattar ett flertal repetitiva utföranden då dessa sys med många stygn, vilket jag ansåg kunde vara ett bra kriterium för mitt eftersökande av Flow.

Instagram: @cf.hantverk

Video

DynModul

Dynorna fyllda med kokosfiber är tänkta att kunna använda till att forma en låg sittmöbel utan stomme. Detta är ännu ett pågående projekt, fokuset i mitt examensarbete var att djupdyka i hantverket för att lära mig dess teknik samt söka efter sinnestillståndet Flow.

Foto: Johan Westin

Foto: Johan Westin

Foto: Johan Westin

Foto: Carolina Fjällblad

 

Avancerad möbel

Fåtöljen Ensemble är ett samarbete med Anton Sander som är Malmstens alumni, med examen inom möbeldesign. Inspirationen till möbeln fick vi från själva möbeltapetserarhantverket. Ett arbete som sker i det dolda som vi ville belysa. Ett sorts insidan ut tänk, där vi har lyft fram en teknik som annars hade dolts av andra material, och låtit detta hantverk bli tongivande för möbelns estetiska uttryck. Där ett traditionellt hantverk möter moderna material och tekniker. Möbeln är formgiven så att det utgörs av fyra separata delar. Med tanken att underlätta vid både transport och framtida underhåll.

Foto: Josefine Anjou

Foto:Carolina Fjällblad

Foto: Carolina Fjällblad

Foto: Carolina Fjällblad

Vårutställning 2021

Organisation