Möbeldesign, 180 hp

Intuitionens roll i en designprocess

Jag stiger in i ett rum. I rummet ser jag ett objekt, en installation, ett konstverk. Den böljande formen som sveper genom hela objektet känns lite som en våg eller ett hav. Känslan av den är kraftfull men samtidigt harmonisk och snäll. Under vågen är det strikt och tydligt. Rakt och fyrkantigt. Kontraster som förhöjer varandra. Den böljande formen gör att rummet känns levande. Objektet är föränderligt och förvandlas till flera objekt. Solitärer som sprids ut i rummet som samtidigt samspelar och skapar en rumslighet mellan varandra. I mitt examensarbete undersöker jag hur jag som formgivare kan arbeta mer intuitivt i en designprocess. Utgångspunkten är en bild jag fick i huvudet av ett objekt som jag bestämmer mig för att manifestera i fysisk form. Samtidigt reflekterar jag kring vad en intuitiv bild i huvudet är baserad på och vad personliga värderingar men också kunskap och erfarenhet inom området möbeldesign har för inverkan på den kreativa processen och det vi kallar intuition.

Instagram: @elinerikalarsson

 
Video

Foto: Johan Westin

Foto: Johan Westin

Foto: Elin Larsson 

Foto: Elin Larsson 

Foto: Elin Larsson 

Vårutställning 2021

Organisation