Möbeldesign, 180 hp

Kejsarens Nya Kläder - En studie i hur användandet av textila material på ett okonventionellt sätt påverkar möbler och dess relation till rum och användare.


Efter ett besök på Carl Larsson-gården lämnades jag hänförd och
fascinerad över de många avtryck Karin Larsson gjort på hemmet i
form av olika textilier. Sedan besöket i Carl och Karins hem i
Sundborn har jag fortsatt intresserat mig för textila materials olika
förmågor att påverka en möbel och en interiörs upplevelse och
handhavande.
Skåpet är resultatet av ett undersökande arbete med målet att
finna ny potential i textila material genom att vidga synen för vad
som är möjligt att åstadkomma genom ett okonventionellt
tillämpande av textila material i möbelformgivning. Ambitionen
med arbetet har varit att tillämpa ett användande av material på
ett sätt som i framtiden kan medföra önskvärda konsekvenser i
linje med omvärldens krav på goda processer och produkter.
Upplevelsen av resultatet och interagerandet med möbeln är mitt
sätt att visa hur textil kan skapa starkare band i möblers relation
till rum och användare/ägare.

Instagram: @gustavolof

 

Video
 

Foto: Johan Westin

Foto: Johan Westin

Vårutställning 2021

Organisation