Möbelsnickeri, 180 hp

Handen, men tanken

Som examensarbete har jag tillverkat två exemplar av Kaare Klints Faaborgstolen. Ett tillverkat av ek med hjälp av snickerimaskiner och ett tillverkat av ask uteslutande med handverktyg. Projektet har gått ut på att jämföra torkat och färskt trä med ambitionen att ta reda på om materialets uppställning påverkar min attityd gentemot processen, produkten och materialet i sig. I undersökningen har jag kommit att uppleva att virket besitter ett temperament och vidare har jag kommit att beskriva den torkade plankan som apatisk och den färska stocken som lynnig. Det skulle va lätt för mig att det inte betyder nånting, men det gör det, tror jag.

Instagram: @sveo_larvar

 

Video

 

Foto: Johan Westin

Foto: Johan Westin

Foto: Jacob Falk

Foto: Jacob Falk

Foto: Jacob Falk

Avancerad möbel - Gesäll

David von Gegerfelt och jag har tillsammans ritat min gesällmöbel som tar avstamp i dikten ”Hårt Biter Hedens Vind…” skriven av Dan Andersson 1918. Utöver mig och David som varit initiativtagare har Sally Otter Arosenius samt Kassandra Widmark Utas varit involverade. Sally har illustrerat dikten på skåpets insida och Kassandra har försett skåpet med dess arkitektoniska valv och stiliserade solnedgång för att binda samman fasaden med rummet.

Foto: Jacob Falk

Foto: Jacob Falk

Foto: Jacob Falk

Foto: Jacob Falk

 

Vårutställning 2021

Organisation