Möbeldesign, 180 hp

Design and art- Sketches

I mitt examensarbete undersöker jag hur en designprocess kan ta avstamp i ett parallellt fält som konst. Jag söker svaret på frågan om ett friare arbetssätt kan hjälpa mig som designer att nå andra resultat än den traditionella designprocessen.
Min gestaltningsprocess vilar på ett friare konstnärligt angreppssätt. Ett öppet och okritiskt förhållningssätt där jag som designer tillåts att följa med i processen. Detta har resulterat i en skulptural bänk för utomhusmiljö. Lusten och det skulpturala uttrycket var kärnan under processen. Detta speglas i resultatet. Ett resultat som jag inte hade nått fram till utan ett friare konstnärligt angreppssätt.

Sketch No 1
Sketches är en serie skulpturala sittbänkar som lämpar sig för utomhusmiljö.
Sketch No 1 är tillverkad i skala 1:1. Material: pulverlackade stålrör, furu.

Instagram: @jennyaslund_art_design

 

Video
 

 

Foto: Johan Westin

Foto: Jenny Åslund

Foto: Jenny Åslund

Foto: Jenny Åslund

  

Vårutställning 2021