Möbeldesign, 180 hp

Safe & Together

Att COVID-19 har påverkat våra levnadsätt är nog svårt att ha missat. Det har inte minst sagt haft en påverkan globalt sett på alla möjliga fronter utan även tvingat oss till att arbeta och anpassa vårt sätt att kommunicera med varandra på ett icke fysiskt plan.

Mitt examensarbete är en designprocess med utgångspunkt i hur folk kan återvända till sina arbetsplatser igen på ett nytt men säkert sätt och samtidigt skapa en miljö som får människor att känna sig trygga i. Examensarbetet har resulterat i en flexibel Skärmvägg/Bokhylla som både skyddar och skapar rum i rummet. Den hjälper till att få människor att jobba i trygghet och avskildhet. Denna skärmvägg/bokhylla är designad för att skärma av på olika sätt genom att man kan fälla ner hyllplanen separat.

En möbel som förstärker vikten av att vilja se varandra och som samtidigt tar hänsyn till trygghet, hälsa och en mer livfull arbetsplats.

Video
 

 

Foto: Johan Westin

Foto: Johan Westin

Foto: Jessica André

Foto: Jessica André

Foto: Jessica André

 

Vårutställning 2021

Organisation