Möbeldesign, 180 hp

Att materialisera en dröm – på besök i hjärna med öppen planlösning

Detta examensarbete har varit en resa genom en designprocess. Den började i en enkel fråga om hur jag går tillväga för att utifrån en pjäs göra en möbel och blev till en djupdykning i mitt eget sätt att arbeta. Jag har med avstamp i August Strindbergs pjäs Ett Drömspel försökt designa en möbel utifrån karaktären ”Officern”. Han är stram, tillknäppt och med ett hårt yttre, men döljer en insida som går att likna vid ett oskyldigt barns. I min design försökte jag också utmana vad ett skåp egentligen kan vara. Att utforska min designprocess var syftet med detta arbete, och i detta utforskande visade sig att utgå från Ett Drömspel vara en lämplig allegori. Designprocessen har emellanåt varit kaotisk, ologisk och tumultartad, precis som pjäsen. Men precis som det i Ett drömspel allteftersom framträder mönster, samband och djup, har det också gjort så i min designprocess. Därmed har jag lärt känna mitt eget skapande på ett djupare sätt.

 
Web: www.jondahlstrom.se
Instagram: @jon_dahlstrom

Foto: Johan Westin

Foto: Johan Westin

Foto: Jon Dahlström

Foto: Jon Dahlström

Foto: Jon Dahlström

Vårutställning 2021

Organisation