Möbelsnickeri, 180 hp

PRODUKTUTVECKLING FRÅN SKISS TILL PROTOTYP


En fallstudie i en möbels utveckling från skiss till första prototyp i samarbete med Swedese
Examensarbete undersöker hur en produktutvecklingsprocess kan se ut för en nyskapande möbel. Undersökningen fungerar som en fältstudie, där relationen mellan producenten Swedese AB och formgivaren Jonas Forsman har exponeras för att förtydliga en process av detta slag.
Undersökningen har möjliggjorts genomen att Jonas Forsman presenterat ett förslag på en matsalsstol för Swedese och mig, som sedan har analyserats, utvecklats och vidareutvecklats under resans gång. På så sätt har de relationer som uppstår under en möbels tillväxtfas synliggjorts.

En process från skiss till första prototyp har genomförts som på ett tydligt vis påvisat relationerna inom en produktutvecklingsprocess, där synliggörandet av dessa relationer svarar på undersökningens frågeställning; Hur kan en möbels konstruktion utvecklas utan att dess övergripande formspråk påverkas?
Samarbetet mellan Swedese, Jonas Forsman och mig visar på hur produktutvecklingsprocess kan se ut där undersökning av konstruktion och framväxten av en första prototyp visar komplexiteten i ovan ställd fråga. En fråga som har flera olika svar och där svaret nästan alltid inte kommer vara det nästa lik.

Instagram: @interludiumstudio @karlerixon

 

Video

 

Foto: Johan Westin

Foto: Johan Westin

Avancerad möbel - Gesäll


Peggy - min hylling till mormor

Skåpet är min gesällmöbel och en hyllning till platsen Gislövshammar och
till minne av min kära mormor Peggy. Mormor symboliserade ett oavbrutet
lugn och en orubblig trygghet – en kontrast till miljön längst den Österlenska
kusten som är karg och blåsig.
Skåpets öppna sidor och den drejade skålen är också inspirerade av havet,
vindarna och kalkklipporna. Ett mindre skåp i skåpet representerar mormors
hus och tryggheten, en skyddad plats från vilket man kan beskåda naturens
skådespel. I det förvaras fotografier och föremål som är förknippade med
Peggy vilket bidrar till att minnet av henne bevaras.

Ritat i samarbete med Elin Larsson,Malmstens möbeldesignprogram.
Material: Björk och Rökt ek,
Konstruktion: Fanerad skåpstomme och Massivt konstruerad benställning och
dörrar.

Foto:Karl Erixon

Foto:Karl Erixon

Foto:Karl Erixon

Foto:Karl Erixon

Vårutställning 2021

Organisation