Möbelsnickeri, 180 hp

Den förbjudna dekoren - En studie i att dekorera shakermöbler med intarsia

Sonika - Nyckelskåp i lönn

I mitt examensarbete har jag studerat shakerrörelsen samt dess tro och syn på möbler. Shakermöbler tillkom som produkter av de troendes andliga principer om funktion, hållbarhet, enkelhet och ärlighet. Dekor och design var inte tillåtet, utan skönhet fick endast komma till följd av att något, i första hand, var nödvändigt och användbart. Möblerna skulle vara funktionella och deras funktion tydlig. Jag ville undersöka vad som händer med de vackra möblernas uttryck när intarsia tillförs. Här har jag adderat funktionell intarsia på ett skåp, inspirerat av autentiska shakerskåp. Intarsian är framtagen för att kunna gå linje med de troendes andliga principer och studien har, för egen del, handlat mycket om att hitta nya former för intarsian.

Foto: Johan Westin

Foto: Johan Westin

Avancerad möbel - Gesäll

Tallholmen – Smyckeskrin, tillverkat helt i furu
Påtaglig och osynlig, naiv och urklok, närvarande och hemlig står tallen. Full av visdom och mystik. Tallholmen är en liten hyllning till tallen samt ett försök att lyfta furuts dolda talanger.

Foto: Louise Selim

Foto: Louise Selim

Foto: Louise Selim

Foto: Louise Selim

Vårutställning 2021

Organisation