Möbelsnickeri, 180 hp

En teaterteknisk projektion av möbelsnickeri

Skilda världar med mycket gemensamt.
Möbelsnickeri med inspiration från scendekorsnickeri

Kreativiteten och uppfinningsrikedomen inom scenteknik har gett upphov till en stor teknisk resursbank som jag finner fascinerande.
Teaterdekor ställer bl.a. höga krav på hållfasthet i relation till vikt och hanterbarhet.
I mitt examensarbete inspireras jag av scenkonstens tekniker och förhållningssätt.
Där en formgivnings- och tillverkningsprocess sammanför dekorsnickeri med möbelsnickeri.
En hammock utgör projektionsytan i denna fallstudie med scendekorens särskilda kriterier: förändringsbarhet, flyttbarhet och flerfunktionalitet. Med dessa egenskaper som riktmärken har en flerfunktionell möbel skapats som är enkel att montera och i sig uppfyller flera olika syften. Hammocken kan bland annat ändra funktion till en fast dagbädd.

Foto: Johan Westin

Foto: Johan Westin

Foto: Peder Åkerman

Foto: Peder ÅkermanVårutställning 2021

Organisation