Möbelsnickeri, 180 hp

Spiralerformer då och i nutid

I denna studie tar jag avstamp i några möbler i nybarockstil från första halvan av 1900-talet. Jag undersöker olika tillverkningsmetoder för spiraler och vridna kolonner. Börjar med metoder från 1700 talet, tar dem vidare och anpassa dem till handöverfräs med en mall. Jag gör digitala 3D-modeller av och tillverkar mallarna samt tillverkar kolonner med vridna kannelyrer. Låter även tillverka en kolonn med vridna kannelyrer i CNC och jämför med tillverkning med handöverfräs. Handöverfräsen visar sig snabbare och ger ett bättre resultat än den CNC teknik som jag har haft möjlighet att jämföra med. Min förhoppning är att inspirera andra att ta in spiralen som ett formelement i nutida möbeldesign.

Instagram: @hansstaffan

 

Video

Foto: Johan Westin

Foto: Johan Westin

Foto: Staffan Larsson
Spiraler i björk och MFD tillverkade med olika metoder.

Foto: Staffan Larsson
Silikonstav för undersökning av vridning.

Foto: Staffan Larsson
StaffanLarsson_Möbelsnicker3.jpg
3D CAD-modell av 1700-talsmall anpassad för handöverfräsning av vriden kannelering.

Foto: Staffan Larsson
Tillverkad mall för handöverfräsning av vriden kannelering

Foto: Staffan Larsson
Passigsvarv efter förlag på Skokloster, används för spiraltillverkning.

Vårutställning 2021

Organistation