Möbeldesign, 180 hp

Examensarbete - Face the Music

Hur kan en egenproducerad låt översättas i uttryck och process till ett fysiskt objekt?
Min frågeställning härstammar från ett sökande om hur jag kan använda mig av mina 20 år med musikproduktion och låtskrivande i en designprocess och gestaltningen av två objekt.

Formgivningen utgår från visionen av en låtidé som mynnar ut i ett objekt som representerar låtskrivandets sökande efter uppbyggnad, melodi, rytm och harmoni. Det första objektet blir en så kallad råmix där alla partier fortfarande är öppna för förändring.
Det andra objektet utgår från det första och tar det vidare till en så kallad slutmix och mastering. I detta skede stänger jag in alla partier till ett färdigt objekt (i stereo) med en fast sluttid och finish.

Slutligen spelar jag in själva låten, som legat till grund för de fysiska objekten, i min gamla studio för att knyta ihop säcken och ge ett ljudligt liv till låtidén.

Objekt 1: Golvlampa `Rawmix`
Objekt 2: Golvur `Master`
Låt: Move in time

Mail: christian.berglin@gmail.com
Instagram: chrisfollowsform

Christian Berglin Cardenas examensarbete, Malmstens Campus Lidingö Foto Anders och Mia

Christian Berglin Cardenas examensarbete, Malmstens Campus Lidingö Foto Anders och Mia

Christian Berglin Cardenas examensarbete, Malmstens Campus Lidingö Foto Anders och Mia

Vårutställning 2023

Organisation