Årets avgångsstudenter från kandidatprogrammen i Möbeldesign, Möbelsnickeri och Möbeltapetsering visar sina examensarbeten och avancerade möbler.

För dig som har möjlighet finns utställningen även att se på plats på Bilpalatset i Stockholm 24-27 maj. Vi utlovar ambitiös design och gediget hantverk, varmt välkommen!

Vårutställningen genomförs i samarbete med Stockholm Creative Edition.

Examensarbete 2023 - Möbeldesign

Max Alexandersson examensarbete, Malmstens Campus Lidingö

Max Alexandersson

Upprepande mönster existerar naturligt i vår omvärld där samma mönster är uppbyggnaden av ett och samma element. Inspirerad av denna tanke ställde jag mig frågan; Hur många möbler kan jag skapa av en och samma form?

Caroline Alm Berglind examensarbete, Malmstens Campus Lidingö

Caroline Alm Berglind

Little Black Dress, en klänning som genom ett sekel fortfarande är lika hållbar och omtyckt. Min tolkning bygger på klänningens karaktär och igenkänning, här finns också något mjukt och kvinnligt som jag vill lyfta fram.

Christian Berglin Cardenas examensarbete, Malmstens Campus Lidingö

Christian Berglin

En “råmix”, öppen för förändring. En “slutmix”, definierad och stängd. En inspelad låt som binder ihop två skeden. Hur kan en inspelning av en låt översättas till två fysiska objekt? En fråga som jag undersöker genom improvisation och komposition.

Josefine Borgelind Kaiser examensarbete, Malmstens Campus Lidingö

Josefine Borgelind Kaiser

En livlig unge, en som kanske har svårt att sitta still. Pallen Krabat är designad och uppmanar till ett varierat sittande i klassrummet. Gunga eller sitta, det bestämmer du själv.

Moa Dahl Blomberg examensarbete, Malmstens Campus Lidingö

Moa Dahl Blomberg

En undersökning av en stols egenskaper i gruppterapi och dess miljö. Arbetet tar avstamp i det funktionella och har baserats och inspirerats av faktiska erfarenheter och kompetenser från beroendevården.

Kristina Englund examensarbete, Malmstens Campus Lidingö

Kristina Englund

Är det bara fantasin som sätter gränser för vad man kan göra med 3D-teknik och datorstödd tillverkning? Jag har i min konstgjorda kubbstol undersökt hur teknik passar ihop med design och hur processen då kan se ut.

Liselotte Eriksson examensarbete, Malmstens Campus Lidingö

Liselotte Eriksson

Hur kan modern dans inspirera till skapande av ny formgivning? En undersökning som tolkar dansens rytmer och rörelser och översätter det till former.

Klara Fahrman examensarbete, Malmstens Campus Lidingö

Klara Fahrman

Rökmarmorering är en teknik som använts inom slöjd för att med hjälp av björknäverrök och linoljefärg skapa en marmorerad yta. I gestaltningen har jag utforskat dess potential genom rummet och objekten.

Rebecka Franzén examensarbete, Malmstens Campus Lidingö

Rebecka Franzén

En studie av ett skåp för ett föränderligt liv. Ett skåp för - och i livet - som kan förändras så som vi människor förändras genom livet.

Sofia Grefveberg examensarbete, Malmstens Campus Lidingö

Sofia Grefveberg

Från fiktion till funktion. En undersökning om hur skönlitteratur kan användas som utgångspunkt i en designprocess där berättelsen sätter ramarna.

Rebecka Hansson och Elin Starkenberg examensarbete, Malmstens Campus Lidingö

Rebecka Hansson

Gillestugan i en ny tappning. Inspirerade av 70-talets lekfulla formspråk och Gillestugans avslappnade atmosfär har vi försökt skapa en kollektion bestående av tre möbler i massiv furu á la 70-tal.

Lisa Juhlin examensarbete, Malmstens Campus Lidingö

Lisa Juhlin

Den generösa fåtöljen som bjuder in till det sköna sittandet. Fokus i min undersökning har legat på separerbarheten av material och på rationell produktion.

Matilda Lindstam Nilsson examensarbete, Malmstens Campus Lidingö

Matilda Lindstam Nilsson

I rollen som designer är det vanligt att arbeta efter en brief, men vad händer när uppgiften är fri?

Ragnar Brodow examensarbete, Malmstens Campus Lidingö

Ragnar Peterson Brodow

Resultatet I mitt projekt Mycelium + Wood = är två stolar som på var sitt sätt utforskar mycelets potential att tillvarata spillmaterial. Utgångspunkten i projektet är att reducera en stols CO2 utsläpp.

Rebecka Hansson och Elin Starkenberg examensarbete, Malmstens Campus Lidingö

Elin Starkenberg

Gillestugan i en ny tappning. Inspirerade av 70-talets lekfulla formspråk och Gillestugans avslappnade atmosfär har vi försökt skapa en kollektion bestående av tre möbler i massiv furu á la 70-tal.

Examensarbete 2023 - Möbelsnickeri

Examensarbete 2023 - Möbeltapetsering

Kontakt

Organisation