Möbeldesign, 180 hp

Examensarbete - Krabat

Pallen Krabat uppmanar till ett varierat sittande i klassrummet. Gunga eller sitta, det bestämmer du själv. Pallen är vändbar vilket ger två varierade sitthöjder och den är stapelbar för lättare hantering i lärandemiljöer.

Genom att utgå från barn i klassrummet med varierande behov, kan vi designa skolmöbler som passar fler individer. Det perspektivet har jag utgått från i designprocessen – Design for All. Min förhoppning är att kunna formge skolmöbler som inkluderar hjälpmedel som stimulerar och hjälper till i elevens arbete.

I framtagningen av Krabat har jag samarbetat med fysioterapeuten Ulrika Myhr som har lång erfarenhet inom arbete mot skola. Med hjälp av Ulrikas kunskaper inom ergonomi, och mina egna erfarenheter med min diagnos ADHD, har jag försökt ta fram en möbel som passar fler.

Instagram: jbkaiser.design
Mail: josefinebkaiser@gmail.com

Josefine Borgelind Kaiser examensarbete, Malmstens Campus Lidingö Foto Anders och Mia

Josefine Borgelind Kaiser examensarbete, Malmstens Campus Lidingö Foto Anders och Mia

Josefine Borgelind Kaiser examensarbete, Malmstens Campus Lidingö

Vårutställning 2023

Organisation