Möbeldesign, 180 hp

Examensarbete - Rökmarmorering

I mitt projekt har jag utforskat rökmarmoreringens möjligheter i rum- och möbelsammanhang. Rökmarmorering går ut på att man eldar björknäver och fångar upp röken på en ny-applicerad yta med linoljefärg. Tekniken har använts inom slöjd, oftast på mindre snidade verk, och den går att spåra tillbaka till mitten av 1800-talet.

Jag har valt att förstora upp ytorna och därmed rörelserna och försökt hitta en koreografi för när jag rökmarmorerar. Denna undersökning har i sin tur fått resultera i en scenografisk gestaltning bestående av ett hörn, en bänk och laggkärl. För inspiration till gestaltningen har jag tittat på marmor i arkitekturen och marmorerad arkitektur, där kyrkans inredningar genom tiderna varit av stor betydelse.

Hantverksmässigt utförd postmodernism?

Mail: klarafahrman@gmail.com
Instagram: Klarafahrman
Hemsida: klarafahrman.se

Klara Fahrman examensarbete, Malmstens Campus Lidingö Foto Anders och Mia

Klara Fahrman examensarbete, Malmstens Campus Lidingö Foto Anders och Mia

Klara Fahrman examensarbete, Malmstens Campus Lidingö

Vårutställning 2023

Organisation