Möbeldesign, 180 hp

Examensarbete - Konstgjorda kubbstolen

Med en bakgrund i både teknik och design har jag i det här projektet velat kombinera de två. Hur ser en designprocess ut när man har ambitionen att skapa hållbara möbler med hjälp av digital teknik för datorstyrda maskiner?

Utgångspunkten har varit en traditionell kubbstol, men i stället för att slöjda ur en hel trädstam har jag använt CAM-maskiner som 3D-printer och CNC-fräs i tillverkningen.
Hållbarhetsaspekter som smart resursanvändning och minskad klimatpåverkan har också varit centrala i arbetet. Jag har utforskat möjligheter och begränsningar i tillverkningsmetoderna och hur jag som designer behöver förhålla mig till allt detta.

Mail: evakristinaenglund@gmail.com
Instagram: kristinaskapar

Kristina Englund examensarbete, Malmstens Campus Lidingö Foto Anders och Mia

Kristina Englund examensarbete, Malmstens Campus Lidingö

Kristina Englund examensarbete, Malmstens Campus Lidingö Foto Per Nyberg

Vårutställning 2023

Organisation