Möbeldesign, 180 hp

Examensarbete - Contemporary Dance

Föreningen av två olika konstformer.

I mitt examensarbete har jag undersökt hur modern dans kan bli en inspirationskälla till skapande av ny formgivning. Jag ville se om det gick att tolka rytm och rörelser i dansen som för att sedan översätta det till former i mitt skapande.

Genom att filma Jennifer Wallén, professionell dansare i modern dans, har jag iakttagit rörelserna och skissat. Sedan har jag, i en slags skissevolution, gått från spännpunkter till att bli konkreta former och därefter möbler.

Tillverkningsmetod: skulpterad för hand
Instagram: lottieandreadesign

Liselotte Eriksson examensarbete, Malmstens Campus Lidingö Foto Anders och Mia

Vårutställning 2023

Organisation