Möbeldesign, 180 hp

Examensarbete - Känsla och förnuft i en designprocess

I en massproduktion kan både de emotionella och estetiska värden som ligger till grund för en möbels utformning riskeras att prioriteras bort.

Mitt arbete har främst handlat om att utforma min egen designprocess och att följa de impulser som kommer längs vägen utan att förlora mitt förhållningssätt till rationell möbelproduktion. Min undersökning ligger i - om och hur - dessa två världar går att kombinera. Som utgångspunkt har jag använt ett formelement där skiktlimning varit min tillverkningsmetod. Utifrån vald form och metod har jag idégenererat på möbler och valt ut tre att tillverka.

Resultatet är en serveringsvagn, en stol och ett litet bord. De tre gestalterna är resultatet av hur estetik, intuition, färgval, rationell och emotionell design varit betydande i mina beslut genom processen. Min tro är att samtliga delar behövs och spelar roll för en möbels livslängd och det band vi skapar till möbeln bortom endast funktionalitet.

Mail: matilda.lindstam@gmail.com
Instagram: matilda.form
Hemsida: matildaform.se

Matilda Lindstam Nilsson examensarbete, Malmstens Campus Lidingö Foto Anders och Mia

Matilda Lindstam Nilsson examensarbete, Malmstens Campus Lidingö

Matilda Lindstam Nilsson examensarbete, Malmstens Campus Lidingö

Vårutställning 2023

Organisation