Möbeldesign, 180 hp

Examensarbete - Gränsöverskridande samarbete

Möbeln är resultatet av ett samarbete med en inspirerande aktör inom beroendevården, The House Rehab. Arbetet har präglats av utvecklande samtal med en beroendeterapeut från The House Rehab, och med praktiska aktiviteter före, under och efter byggandet av en prototyp.

Syftet med arbetet har varit att hitta en plats där mina kunskaper kan göra nytta, och att undersöka hur gränsöverskridande samarbete olika discipliner emellan, kan leda till bättre och mer inspirerande miljöer och tänkande.

Genom att arbeta utifrån relevanta erfarenheter och kunskaper vill jag skapa en användarcentrerad design. Fokus har främst legat på de praktiska detaljer som kan underlätta eller vara till hjälp under gruppterapi.

Mail: blombergmoa@gmail.com
Instagram: moadahlblomberg

Moa Dahl Blomberg examensarbete, Malmstens Campus Lidingö Foto Anders och Mia

Moa Dahl Blomberg examensarbete, Malmstens Campus Lidingö Foto Anders och Mia

Moa Dahl Blomberg examensarbete, Malmstens Campus Lidingö

Vårutställning 2023

Organisation