Möbeldesign, 180 hp

Examensarbete - Mycelium + Wood = <3

När en möbel tillverkas hamnar en betydande del av träet i soptunnan. Med hjälp av mycel som ett bindande material kan bland annat hyvelspån och sågspån återvinnas för att skapa en ny produkt.

Den ena stolen är gjord enbart av träspån och mycel. Den andra stolen har en lätt och stark konstruktion av ask vars spillmaterial tillsammans med mycel återvinns för att skapa dess sits.

Utgångspunkten i projektet är att minska en stols CO2 utsläpp. Det material vi använder - och hur mycket vi använder - är avgörande och har en central roll i mitt projekt.

Instagram: r.brodow

Ragnar Brodow examensarbete, Malmstens Campus Lidingö Foto Anders och Mia

Ragnar Brodow examensarbete, Malmstens Campus Lidingö

Ragnar Brodow examensarbete, Malmstens Campus Lidingö

Vårutställning 2023

Organisation