Möbeldesign, 180 hp

Examensarbete - May – mötet mellan det fiktiva och verkligheten

Jag ser läsning som en dold kreativitet där vi undermedvetet skapar oss bilder och världar genom någon annans berättelse. Hur en bok tolkas kommer att variera från varje person som läser den, trots de ledord som författaren ger oss. Detta sker i det undermedvetna utan att vi ens reflekterar över det.

Med skönlitteraturen som utgångspunkt har mitt examensarbete varit ett utforskande av en formgivningsprocess där inspirationen har tagits från fiktionens värld. Genom att ha analyserat romanklassikern Unga Kvinnor av Louisa May Alcott har denna sedan översatts till material och form som lett till att loungefåtöljen May växt fram. Hon är både stark, skör, trygg och färgstark.

En spegling av min vision, från berättelse till verklighet.

Mail: grefveberg@gmail.com
Instagram: grefveberg
Hemsida: sofiagrefveberg.com

Sofia Grefveberg examensarbete, Malmstens Campus Lidingö Foto Anders och Mia

Sofia Grefveberg examensarbete, Malmstens Campus Lidingö

Sofia Grefveberg examensarbete, Malmstens Campus Lidingö

Vårutställning 2023

Organisation