Möbelsnickeri, 180 hp

Examensarbete - Bakom skallbenet på 1700-talets allmogesnickare

Som examensarbete återvänder jag hem till mitt Dalarna för att skapa en variant av mitt gesällskåp, men denna gång med den teknik och uttryck så som jag tänker mig att en dalasnickare hade gjort om de hade haft tillgång till dagens teknik.

Genom att undersöka och analysera sju skåp på Dalarnas museums fasta utställning om dalmåleri appliceras materialval, konstruktion, sammansättningar och funktion på designen av gesällskåpet Västjôlâ. Detta för att återskapa den magi som finns hos de gamla allmogeskåpen och för att återfinna min snickarglädje.

Min förhoppning med detta arbete är att sprida kunskap och värna om vår kulturhistoria. Resultatet blev ett skåp som utstrålar glädje och Dalarna.

Mail: fixstig@hotmail.com
Instagram: fixflink

Fix Stig Flink examensarbete, Malmstens Campus Lidingö Foto Anders och Mia

Fix Stig Flink examensarbete, Malmstens Campus Lidingö Foto Anders och Mia

Avancerad möbel - Gesäll - VÄSTJÔLÂ

Skåpet VÄSTJÔLÂ är en hyllning till Dalarna och allmogen. Skåpet representerar för mig det fina och underbara med Dalarna som är en plats där släkt och familj är av stor vikt. Miljön bär med sig många minnen och känslor. Det är en plats som är mjuk som gräset på sommaren, strålande som Midsommarens blomster, uppfriskande som morgonens dimmiga luft och inbjudande som fiolens ljuva toner.

Tanken med skåpet är att förvara dessa känslor och minnen och samtidigt ge en känsla av hemma även om jag befinner mig utanför Dalarnas gränser. Jag hoppas det är många dalmasar och dalkullor som kan känna en viss ro av att vara nära mitt verk.

I skåpets mitt syns en kurbits i en intarsia. Den är en tolkning av en kurbits som min morfars farfars far målade på 1800-talet.

Stig Fix Flink examensarbete, Malmstens Campus Lidingö

Stig Fix Flink examensarbete, Malmstens Campus Lidingö

Stig Fix Flink examensarbete, Malmstens Campus Lidingö

Fix Stig Flink examensarbete, Malmstens Campus Lidingö

Vårutställning 2023

Organisation