Institutionsstyrelsen vid IFM

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid IFM. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Institutionsstyrelsen sammanträder 7-9 gånger per år. Styrelsen inrättar och föreslår anställningar, fastställer arbetsmiljöplan, jämställdhetsplan, beslutar om policyfrågor och fastställer budget och bokslut.

Mandatperiod 2021-2023

Ledamöter i institutionsstyrelsen 

Mattias Severin, universitetslektor, prefekt - ordförande

Magdalena Svensson, proprefekt - förste ställföreträdare till prefekt
Johanna Rosen, proprefekt - andre ställföreträdare till prefekt

Maria Sunnerhagen, ledamot
Urban Friberg, ledamot
Thomas Edert, ledamot
Per Eklund, ledamot
Anna Eklöf, ledamot
Simona Eles, ledamot
Magdalena Svensson, ersättare
Johanna Rosen, ersättare
Henrik Pedersen, ersättare
Jordi Almitras, ersättare
Caroline Brommesson, ersättare
Vanja Darkachieva, ersättare
Björn Wallner, ersättare
Jenny Ählström, ersättare

Doktorandrepresentanter

Claudia Schnitter, ledamot
Marian Brännvall, ledamot

Övriga

Louise Gustafsson, HR-partner
Jens Trosell, administrativ chef
Anna Ahlgren, sekreterare

För att få ut protokoll eller andra handlingar från institutionsstyrelsen vänder du dig till registrator@liu.se.

Kontakt

Organisation