Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid IFM. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Institutionsstyrelsen sammanträder 7-9 gånger per år. Styrelsen inrättar och föreslår anställningar, fastställer arbetsmiljöplan, jämställdhetsplan, beslutar om policyfrågor och fastställer budget och bokslut.

Mandatperiod 2024-2026

Ledamöter i institutionsstyrelsen 

 • Mattias Severin, universitetslektor, prefekt - ordförande
 • Magdalena Svensson, proprefekt - förste ställföreträdare till prefekt
  Johanna Rosen, proprefekt - andre ställföreträdare till prefekt
 • Friberg Urban, ledamot lärare
 • Ederth Thomas, ledamot lärare
 • Eklund Per, ledamot lärare
 • Eklöf Anna, ledamot lärare
 • Pedersen Henrik, ledamot lärare
 • Ählström Jenny, ledamot teknisk och administrativ personal
 • Brännvall Marian, ledamot doktorand
 • Henriksen Ria, ersättare lärare
 • Brommesson Caroline, ersättare lärare
 • Lundin Daniel, ersättare lärare
 • Wallner Björn, ersättare lärare
 • Eles Simona, ersättareteknisk och administrativ personal
 • Nyström Sofie, ersättare lärare

Doktorandrepresentanter

Marian Brännvall, ledamot

Övriga

Trosell Jens, administrativ chef
Gustafsson Louise, HR-partner
Boman Magnus, huvudstudierektor
Ahlgren Anna, sekreterare

För att få ut protokoll eller andra handlingar från institutionsstyrelsen vänder du dig till registrator@liu.se.

Kontakt

Mattias Severin är ordförande och Anna Ahlgren sekreterare i institutionsstyrelsen.

Organisation