Institutionsstyrelsen vid IFM

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid IFM. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Institutionsstyrelsen sammanträder 7-9 gånger per år. Styrelsen inrättar och föreslår anställningar, fastställer arbetsmiljöplan, jämställdhetsplan, beslutar om policyfrågor och fastställer budget och bokslut.

Mandatperiod 2018-2020

Ledamöter i institutionsstyrelsen

Ordförande

Mattias Severin, universitetslektor, prefekt

Vice ordförande

Kenneth Järrendahl, professor, proprefekt

Lärarrepresentanter

Maria Sunnerhagen, professor
Jordi Altimiras, professor
Karin Enander, universitetslektor
Per Eklund, universitetslektor
Björn Wallner, universitetslektor
Magdalena Svensson, universitetslektor, proprekt, suppleant
Henrik Pedersen, bitr professor, suppleant
Urban Friberg, bitr universitetslektor, suppleant
Daniel Filippini, professor, suppleant
Hans Högberg, , universitetslektor, suppleant
Anna Eklöf, universitetslektor, suppleant

Representanter för verksamhetsstöd

Pia Heidenberg, controller
Simona Eles, systemingenjör, suppleant 

Studeranderepresentanter

Linda Lantz, doktorand
Claudia Schnitter, doktorand, suppleant
Mona Mrad, student LinTek

Övriga

Louise Gustafsson, HR-partner
Jens Trosell, administrativ chef, sekreterare

Möten 2020

11 februari
17 mars
28 april
2 juni
8 september
13 oktober
24 november

För att få ut protokoll eller andra handlingar från institutionsstyrelsen vänder du dig till registrator@liu.se.

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll