Fordonslabbet är i själva verket en komplett byggnad, L-huset, som ligger på Campus Valla. Där finns tre laboratorier; laboratoriet för fordonsframdrivning, laboratoriet för fordonsinformatik och laboratoriet för energilagring och energiomvandling.

Fordonslabbet i L-huset, avdelningen för fordonssystem, institutionen för systemteknik Foto Karl Öfverström

I skissen nedan kan du se byggnadens interiör som visar de tre laboratorierna vid sidan av ett kontor och ett konferensrum. Laboratoriet för fordonsframdrivning till vänster, laboratoriet för fordonsinformatik i mitten och laboratoriet för energiomvandling och energilagring till höger.

Skiss över L-huset fordonslabbetAktuella forskningsprojekt rör körcykler, fordonsbeteende, batterier och smart grid-teknik.

Läs mer om de olika laboratorierna här nedanför.

Fordonslabb

Om avdelningen

Om institutionen