I laboratoriet för energiomvandling och energilagring finns det utrymme för labb- och fullskaliga modeller av exempelvis hushållsapparater och andra enheter som förbrukar ström.

L-byggnaden är också förberedd för alternativa energikällor som solpaneler och vindkraftverk. Detta kommer att möjliggöra realistiska experiment med lastförutsägelse och smart grid-teknik.

Fordonslabb

Om avdelningen

Om institutionen