Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

ITN:s institutionsstyrelse 2024-2026

• Martin Rantzer, ordförande
• Peter Holgersson, ledamot
• Ingrid Hotz, ledamot
• Anna Lombardi, ledamot
• Viveka Nilsson, ledamot 
• Niklas Rönnberg, ledamot
• Daniel Simon, ledamot
• Krisjanis Steins, ledamot

• Isak Engquist, ersättare
• Kjell Karlsson, ersättare
• Thomas Karlsson, ersättare
• Christiane Schmidt, ersättare
• Katerina Vrotsou, ersättare

Student/doktorandrepresentanter i styrelsen utses av berörd studentkår.

För att få ut protokoll eller andra handlingar från institutionsstyrelsen vänder du dig till registrator@liu.se   

Kontakt

Organisation