Institutionsstyrelsen vid Institutionen för teknik och naturvetenskap

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Kategori disputerade (eller motsvarande) lärare

Ordinarie
Martin Rantzer, prefekt, ordförande
Xavier Crispin
Isak Engquist, vice ordförande 
Anna Fredriksson
Jimmy Johansson
Adriana Serban
Krisjanis Steins

Ersättare (i turordning)
Niklas Rönnberg
Krzysztof Marciniak
Pierangelo Dell-Acqua

Ersättare för prefekt
Michael Hörnquist, proprefekt

Kategori övriga lärare
Ordinarie Peter Holgersson
Ersättare Kjell Karlsson

Kategori TA-personal
Ordinarie Viveka Nilson
Ersättare Thobias Svensson

Kategori forskarstuderande
Ordinarie Mats Janné
Ersättare Vakant

Kategori studerande
Ordinarie Vakant
Ersättare Vakant

Övriga (ej ledamöter)
Magnus Glänneskog, föredragande
Mirella Jormelin, sekreterare

För att få ut protokoll eller andra handlingar från institutionsstyrelsen vänder du dig till registrator@liu.se

Mötestider 2020

200121
200324
200609
200929
201201

KontaktVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll