Institutionsstyrelsen vid Institutionen för teknik och naturvetenskap

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

ITN:s institutionsstyrelse 2021-2023

• Martin Rantzer, ledamot (ordförande)
• Xavier Crispin, ledamot
• Ingrid Hotz, ledamot
• Niklas Rönnberg, ledamot
• Daniel Simon, ledamot
• Krisjanis Steins, ledamot
• Peter Holgersson, ledamot
• Viveka Nilsson, ledamot
• Michael Hörnquist, ersättare
• Anna Lombardi, ersättare
• Christiane Schmidt, ersättare
• Pierangelo Dell'Acqua, ersättare
• Johan Petersson, ersättare
• Ami Palmin, ersättare

Student/doktorandrepresentanter i styrelsen utses av berörd studentkår.

För att få ut protokoll eller andra handlingar från institutionsstyrelsen vänder du dig till registrator@liu.se   

Mötestider 2021

Tisdagar kl 09.15-12.00 enligt nedan:

19 januari

23 mars

8 juni

28 september

30 november

Kontakt

Organisation