Fakultetsstyrelsen vid Tekniska fakulteten

Fakultetsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Tekniska fakulteten. Styrelsen har det övergripande ansvaret för fakultetens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Mandatperiod: 2021-2023

Ordinarie ledamöter

Ordförande

Johan Ölvander, dekan, professor, IEI

Vice ordförande

Helena Herbertsson, universitetslektor, IFM

Övriga företrädare för verksamheten

Magnus Borga, professor, IMT
Camilla Forsell, universitetslektor, ITN
Martin Singull, professor, MAI
Svante Gunnarsson, professor, ISY
Eva Blomqvist, bitr. professor, IDA

Företrädare för näringslivet

Marie Westrin, Ericsson
Karolina Bergström, SAAB
Lena Miranda, Linköping Science Park

Företrädare för studenterna

Marie Halling, LinTek
Linus Karlsson, LinTek
Selma Mujkic, doktorand

Suppleanter

Företrädare för verksamheten

Nicolette Lakemond, professor, IEI
Kajsa Uvdal, professor, IFM
Karin Wårdell, professor, IMT
Jan Lundgren, professor, ITN
Axel Hultman, professor, MAI
Fredrik Gustafsson, professor, ISY
Cristoph Kessler, professor, IDA

Företrädare för näringslivet

Maria Bolin Anvill, Utvecklingskluster Energi
Ola Boström, Veoneer
Helén Andersson, SMHI

Företrädare för studenterna

Hannah Gunnhagen, LinTek
Johanna Jakobsson, LinTek
Klervie Toczé, doktorand

Fackliga företrädare med närvaro- och yttranderätt

Janerik Lundquist, Saco-S, CF
Karin Baardsen, ST - OFR/S (suppleant Anette Frid)

Sekreterare

Margareta Johansson, TFK (se kontaktuppgifter nedan)

Föredragningslistor och protokoll

För dig som LiU-anställd, se vårt intranät.

För dig som söker handlingar eller protokoll från styrelsemöten vänligen kontakta universitetets registrator.

Mötestider

2023

26 januari
8-9 mars (internat)
25 april
7 juni
21 september
19 oktober
5 december

2024

24 januari
14-15 mars (internat)
23 april
11 juni
19 september
17 oktober
3 december

Kontaktperson

Organisation