Fakultetsstyrelsen vid Tekniska fakulteten

Fakultetsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Tekniska fakulteten. Styrelsen har det övergripande ansvaret för fakultetens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Mandatperiod: 2021-2023

Ordinarie ledamöter

Ordförande

Johan Ölvander, dekan, professor, IEI

Vice ordförande

Helena Herbertsson, universitetslektor, IFM

Övriga företrädare för verksamheten

Magnus Borga, professor, IMT
Camilla Forsell, universitetslektor, ITN
Martin Singull, professor, MAI
Svante Gunnarsson, professor, ISY
Eva Blomqvist, bitr. professor, IDA

Företrädare för näringslivet

Marie Westrin, Ericsson
Karolina Bergström, SAAB
Lena Miranda, Linköping Science Park

Företrädare för studenterna

Beatrice Ronsten, LinTek
August Helgesson, LinTek
Magdalena Smeds

Suppleanter

Företrädare för verksamheten

Nicolette Lakemond, professor, IEI
Kajsa Uvdal, professor, IFM
Karin Wårdell, professor, IMT
Jan Lundgren, professor, ITN
Axel Hultman, professor, MAI
Fredrik Gustafsson, professor, ISY
Cristoph Kessler, professor, IDA

Företrädare för näringslivet

Maria Bolin Anvill, Utvecklingskluster Energi
Ola Boström, Veoneer
Helén Andersson, SMHI

Företrädare för studenterna

Vanessa Galmor, LinTek
Johannes Knutas, LinTek

Fackliga företrädare med närvaro- och yttranderätt

Janerik Lundquist, SACO, CF
Karin Baardsen, ST - OFR/S (suppleant Anette Frid)

Koordinator/sekreterare

Ulla Kerren, TFK (se kontaktuppgifter nedan)

Interna sidor

På Tekniska fakultetens interna sidor återfinns bland annat styrelsens föredragningslistor och protokoll.

Mötestider 2021

28 januari 2021
9-10 mars 2021 (internat lunch till lunch)
22 april 2021
9 juni 2021
23 september 2021
21 oktober 2021
9 december 2021

KontaktpersonVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll