Fakultetsstyrelsen vid Tekniska fakulteten

Fakultetsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Tekniska fakulteten. Styrelsen har det övergripande ansvaret för fakultetens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Mandatperiod: 2018-2020

Ordinarie ledamöter

Ordförande

Ulf Nilsson, dekan, professor, IDA

Vice ordförande

Nicolette Lakemond, professor, IEI

Övriga företrädare för verksamheten

Helena Herbertsson, universitetslektor, IFM
Magnus Borga, professor, IMT
Camilla Forsell, universitetslektor, ITN
Jan Nordström, professor, MAI
Svante Gunnarsson, professor, ISY

Företrädare för näringslivet

Marie Westrin, Ericsson
Gunnar Holmberg, SAAB Aeronautics
Lena Miranda, Science Park Mjärdevi

Företrädare för studenterna

Beatrice Ronsten, LinTek
Linnea Bergman, LinTek
Magdalena Smeds

Suppleanter

Företrädare för verksamheten

Nahid Shahmehri, professor emerita, IDA
Petter Krus, professor, IEI
Kajsa Uvdal, professor, IFM
Karin Wårdell, professor, IMT
Jan Lundgren, professor, ITN
Axel Hultman, professor, MAI
Fredrik Gustafsson, professor, ISY

Företrädare för näringslivet

Helene Fogelberg, Sectra
Lena Strömbäck, SMHI

Företrädare för studenterna

Johannes Knutas, LinTek
Vanessa Galmor, LinTek

Fackliga företrädare med närvaro- och yttranderätt

Janerik Lundquist, SACO, CF (suppleant Marco Kuhlmann)
Karin Baardsen, ST - OFR/S (suppleant Rowena Sarinas Bladh)

Koordinator/sekreterare

Tf samordnare Margaretha Johansson, TFK (se kontaktuppgifter nedan)

Interna sidor

På Tekniska fakultetens interna sidor återfinns bland annat styrelsens föredragningslistor och protokoll.

 

Mötestider 2020

30 januari
11-12 mars (internat, lunch - lunch)
28 april
9 juni
22 september
20 oktober
10 december

Kontaktperson
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll