Fakultetsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Tekniska fakulteten. Styrelsen har det övergripande ansvaret för fakultetens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Mandatperiod: 2024-2026

Ordinarie ledamöter

Ordförande

Johan Ölvander, dekan, professor, IEI

Vice ordförande

Helena Herbertsson, universitetslektor, IFM

Övriga företrädare för verksamheten

Eva Blomqvist, bitr. professor, IDA
Magnus Borga, professor, IMT
Camilla Forsell, universitetslektor, ITN
Svante Gunnarsson, professor, ISY
Martin Singull, professor, MAI

Företrädare för näringslivet

Samuel Axelsson, Ericsson
Karolina Bergström, SAAB
Lena Miranda, Linköping Science Park

Företrädare för studenterna

Clara Björk, LinTek
Linus Karlsson, LinTek
Carl Magnus Bruhner, doktorand

Suppleanter

Företrädare för verksamheten

Tobias Andersson Granberg, professor
Axel Hultman, professor
Maria Johansson, biträdande professor
Christoph Kessler, professor
Kajsa Uvdal, professor
Karin Wårdell, professor

Företrädare för näringslivet

Mile Elez, Tekniska verken
Thomas Wiktorsson, Siemens Energy
Bodil Aarhus Andrae, SMHI

Företrädare för studenterna

Hannah Gunnhagen, LinTek
Johanna Jakobsson, LinTek
Klervie Toczé, doktorand

Fackliga företrädare med närvaro- och yttranderätt

Karin Baardsen, ST - OFR/S (suppleant Hanna Ekelund Strand)
Janerik Lundquist, Saco-S, CF

Adjungerade

Annalena Kindgren, kanslichef
Margareta Johansson, styrelsesekreterare (se kontaktuppgifter nedan) 

Föredragningslistor och protokoll

För dig som är LiU-anställd, se vårt intranät.

För dig som söker handlingar eller protokoll från styrelsemöten vänligen kontakta universitetets registrator.

Mötestider

2024

24 januari
14-15 mars (internat)
23 april
11 juni
19 september
17 oktober
3 december

Kontaktperson

Organisation