Nu söker vi dig med bakgrund från hälso- och sjukvården och som skulle trivas med att vara allt-i-allo i en undervisningskontext. Som tekniker med fokus på simuleringar arbetar du med medicinska simuleringar gentemot alla medicinska fakultetens program.

Om uppdraget

Som tekniker med fokus på simuleringar arbetar du med medicinska simuleringar gentemot alla medicinska fakultetens program. Medicinsk simulering ger studenten möjlighet att få omsätta sina teoretiska kunskaper och färdigheter i en praktisk kontext.

Du medverkar genom att tillhandahålla material och att bistå med förberedelser inför olika typer av simuleringar, för att skapa en verklighetsnära simuleringsmiljö utifrån olika scenarion. Det ingår också att säkerställa att lokalerna är i bra skick. I detta ingår exempelvis att plocka i ordning i undervisningsrummen, att fylla på i förråd liksom att hantera tvätt och disk. Du kommer att arbeta i nära samverkan med övriga tekniker och andra medarbetare på Clinicum. Uppdraget som tekniker för arbete med det praktiska kring simuleringar är uppskattningsvis 20 % av en heltidsanställning, med placering i huvudsak i Linköping.

Om dig

Vi söker dig med bakgrund från hälso- och sjukvården och som skulle trivas med att vara allt-i-allo i en undervisningskontext. Vidare tänker vi att du har förmåga att arbeta både självständigt och samarbetar väl med andra.

En förutsättning för att anmäla intresse för uppdraget som tekniker är att du har en anställning på LiU, kommun eller Region Östergötland. För att säkerställa goda förutsättningar för uppdraget vill vi att du stämmer av med din närmaste chef att det finns möjlighet för dig att åta dig detta uppdrag inom ramen för din grundanställning, Uppdraget kommer att formaliseras via s.k. kostnadsfördelning mellan bokslutsenheter (om anställning vid LiU) eller avtal om offentlig resurssamordning (om anställning vid kommun eller Region Östergötland).

Om Clinicum

Clinicum är Medicinska fakultetens kliniska tränings- och simuleringscentrum där studenter tränar praktiska färdigheter och realistiska vårdsituationer simuleras i en trygg miljö under ledning av lärare men också självständigt. Clinicum har ett särskilt uppdrag att främja teamträning i patientnära situationer. På Clinicums laborativa sida finns lokaler, apparatur och material för experimentella studier inom biokemi och molekylärbiologi. Clinicum har fyra arbetsplatser och finns både i Linköping på Campus US och i Norrköping på Campus samt Vingården.

Clinicum har både medarbetare som är anställda på Medicinska fakulteten och medarbetare som har uppdrag på deltid på kontraktsbasis ett år i taget. Vi ser det som en mycket värdefull samverkan att Clinicum har medarbetare med en fot i verksamheten (utbildningsprogram eller hälso-sjukvården) och en fot på Clinicum.

Önskvärt tillträde är snarast eller enligt överenskommelse.

För mer information, kontakta gärna:

Clinicums koordinator för simuleringar Simon Tidén
Enhetschef Maria Kvarnström.

Skicka din intresseanmälan innehållande ett kort CV och ett personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av uppdraget senast den 30 nov 2023 till hr@medfak.liu.se

Varmt välkommen med din intresseanmälan!