Temas DataLab

Tema DATA LAB är ett forum för samskapande och experimenterande med olika former av vetenskapliga praktiker och vetenskaplig kommunikation.

Vi möts över disciplinära och institutionella gränser för att inspirera till informella vetenskapliga samtal, dela erfarenheter, experimentera, prata, lära oss tillsammans och utveckla kritiska förhållningssätt till teman som rör "data" och digital teknik i vår vetenskapliga praktik och deras politiska konsekvenser. DATA LAB syftar till att underlätta nya samtal och samarbeten och kommer att utvecklas genom idéer och föreslagna teman från deltagarna i våra workshops.

Det informella workshopformatet kompletterar befintliga traditionella seminariegrupper och textfokuserat arbete och möjliggör nya sätt att vara kreativ, utforskande och lekfull inom akademin. Vi täcker ett brett spektrum av sammanhang som inkluderar, men inte är begränsat till, vardagsliv, produktion av kunskap och kultur, stadsstyrning, hälsa, miljö- och energipolitik eller krigföring.

Vi är inspirerade av STS, feministisk teknovetenskap, medievetenskap, antropologi, teknikfilosofi, kritiska datastudier, visualiseringsforskning, digital humaniora, digital sociologi och relaterade områden.

Organisatörer 2023

Julia Velkova, Maria Eidenskog, Katherine Harrison

När?

Oftast onsdagar, 3-4 gånger per termin, från och med våren 2023

Kommande workshop

Seminarium Vetenskaplig forskning i klartext: Zettelkasten-metoden, Markdown och Pandoc för att organisera ett hållbart vetenskapligt arbetsflöde

Ledd av Charles Berret, post-doc vid TEMA-G och avdelningen för media och informationsteknologi Sammanfattning: Varje forskare behöver ett system för att organisera sitt arbete, men många verktyg och plattformar motverkar sitt syfte. Syftet med denna workshop är att undersöka hur de verktyg vi använder påverkar hur vi bedriver vetenskaplig forskning, särskilt när dessa verktyg är en källa till friktion med de mentala modeller som bäst matchar våra projekt, praxis och material. Lunch ingår.

Börjar 17 maj 2023 kl. 09.30
Slutar 17 maj 2023 kl. 13.00
Plats Lethe, Linköpings universitet
Kontakt Maria Eidenskog
013-28 22 53

Organisatörer 2023