Tema DATA LAB är ett forum för samskapande och experimenterande med olika former av vetenskapliga praktiker och vetenskaplig kommunikation.

Vi möts över disciplinära och institutionella gränser för att inspirera till informella vetenskapliga samtal, dela erfarenheter, experimentera, prata, lära oss tillsammans och utveckla kritiska förhållningssätt till teman som rör "data" och digital teknik i vår vetenskapliga praktik och deras politiska konsekvenser. DATA LAB syftar till att underlätta nya samtal och samarbeten och kommer att utvecklas genom idéer och föreslagna teman från deltagarna i våra workshops.

Det informella workshopformatet kompletterar befintliga traditionella seminariegrupper och textfokuserat arbete och möjliggör nya sätt att vara kreativ, utforskande och lekfull inom akademin. Vi täcker ett brett spektrum av sammanhang som inkluderar, men inte är begränsat till, vardagsliv, produktion av kunskap och kultur, stadsstyrning, hälsa, miljö- och energipolitik eller krigföring.

Vi är inspirerade av STS, feministisk teknovetenskap, medievetenskap, antropologi, teknikfilosofi, kritiska datastudier, visualiseringsforskning, digital humaniora, digital sociologi och relaterade områden.

När?

Oftast onsdagar, 3-4 gånger per termin, från och med våren 2023

Kommande workshops

"Machinic landscapes: Art practices at the intersection of machinic logic and natural forms", seminarium med Lila Lee-Morrison

Välkommen till hybridseminariet med Lila Lee-Morrison (Lunds universitet), arrangerat av Tema kultur och samhälle, i samarbete med The Eco- and Bioart Lab and Data Lab vid Institutionen för Tema. Språket är engelska. Föranmälan krävs inte.

Börjar 15 april 2024 kl. 13.15
Slutar 15 april 2024 kl. 15.00
Plats Tvärsnittet, Kopparhammaren 2, campus Norrköping, och Zoom
Kontakt Marietta Radomska
013-28 66 94

Organisatörer

Tidigare workshops