Planning in Transition: New concepts and challenges for sustainable urban and regional change.

Den här publika föreläsningsserien engagerar sig i samtida kritiska utmaningar inom urban och regional utveckling som klimatförändringar, digitalisering eller social ojämlikhet. Att föra koncept från en rad akademiska områden som STS, kultur-, infrastruktur- och övergångsstudier samt stadsplanering och regional planering i samtal med varandra kan hjälpa till att omformulera dessa problem och hantera dem på nya sätt inom forskning och politik tillverkning.

Föreläsningarna hålls på engelska och vi hänvisar till vår engelska webbsida för information.