Nedanstående information riktar sig till medarbetare vid LiU.

Studenter vänder sig till Infocenter om de fått sitt konto tillfälligt låst.

Om ditt konto blivit låst kommer ett sms att skickas till ditt jobbtelefonnummer eller det alternativa mobilnummer som du eventuellt har angett i MinIT för att meddela när ditt tillfälligt låsta konto är upplåst igen. De som även angett en alternativ e-postadress i MinIT kommer att få ett mejl även till den adressen. Du kan fylla i alternativ e-postadress och mobilnummer i EduID eller konto på antagning.se.

När kontot är upplåst behöver du återaktivera ditt konto genom att bekräfta din identitet. Det kan du göra på flera olika sätt. Nedanstående lista är en prioriterad ordning för hur du bör aktivera ditt konto. Har du inte möjlighet att genomföra alternativ 1, gå vidare till alternativ 2 och så vidare.

Alternativ 1:

Verifiera dig med BankID, konto på EduID eller konto på antagning.se. Det är det snabbaste sättet för att återaktivera ditt konto på egen hand. Ett EduID kan du skapa och verifiera din identitet med på en gång om du har en privat mobiltelefon med ett privat abonnemang som är kopplat till ditt personnummer. Du ska ange en e-postadress vid registreringen som du har tillgång till eftersom ett verifieringsmeddelande skickas dit.

Gå till minit.liu.se/activation om du har ett sådant konto att använda dig av och följ stegen där.

Alternativ 2:

Avtala tid för ett fysiskt besök med din institutions (eller motsv.) kontoadministratör för att bekräfta din identitet med identitetshandling.  

Alternativ 3:

Besök IT:s servicepunkter på Campus Valla, Campus Norrköping eller Campus US. Se kontaktinformation nedan.

Alternativ 4:

Ring din institutions (eller motsv.) kontoadministratör för att sedan bekräfta din identitet genom att dela video och visa upp en identitetshandling. Ett sådant videomöte kan hanteras i bland annat Zoom, Teams, Facetime (endast på Iphone), Facebook Messengers videofunktion, utefter vad ni kommer överens om. 

Alternativ 5:

Kontakta Digitaliseringsavdelningens Kundcenter för hjälp (se nedan). De kan återaktivera ditt konto genom att du bekräftar din identitet genom att dela video och visa upp en identitetshandling. Ett sådant videomöte kan hanteras i bland annat Zoom, Teams, Facetime (endast iPhone), utefter vad ni kommer överens om.

Relaterad information