Information för medarbetare

Du kan aktivera ditt konto och sätta ditt lösenord redan innan din anställning börjar och du ska då även aktivera tvåstegsverifiering på ditt konto. Tvåstegsverifiering innebär att du bekräftar din inloggning med hjälp av mobilappen Microsoft Authenticator när du befinner dig utanför campus.

Två steg som du kan utföra nu:

  1. Aktivera ditt LiU-konto och sätt ett lösenord via MinIT: minit.liu.se/account. Efter att du är klar med det här steget behöver du vänta 15 minuter så att kontot kommer på plats i LiU:s system innan du går vidare till steg 2.

  2. Ställ in tvåstegsverifiering på ditt konto genom att följa den här manualen för vägledning.
    Om du genomför det här steget innan du fått en jobbmobil kan du installera appen på din privata mobiltelefon. När du har fått jobbmobil ställer du sedan in tvåstegsverifiering även på den. Viktigt: ta inte bort LiU-kontot i Microsoft Authenticator från din privata telefon förrän du har lagt in det på en ny enhet.

Sen är du klar!

Nu kan du till exempel kolla din mejl och ta del av information på intranätet Liunet.

Ny student?

Då ska du följa den här checklistan i stället.