Internrevisionen (IR)

Internrevisionen rapporterar direkt till universitetsstyrelsen. Den har till uppgift att granska universitetets styrning och redovisning och ge förslag till förbättringar.

Revisionsplan

Kontakt

Universitetsledningen

Relaterade verksamheter