Internrevisionen (IR)

Internrevisionen rapporterar direkt till universitetsstyrelsen. Den har till uppgift att granska universitetets styrning och redovisning och ge förslag till förbättringar.

Internrevision är en oberoende, objektiv säkrings- och rådgivningsverksamhet med uppgift att tillföra värde och förbättra organisationens verksamhet.

Vi hjälper organisationen att nå sina mål genom att systematiskt och strukturerat värdera och öka effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll, samt ledningsprocesser.

Internrevisionen har funnits som en egen enhet sedan 1993. Internrevisionen är organisatoriskt direkt placerad under universitetsstyrelsen som en fristående enhet.

Internrevisionen har till uppdrag att granska och utvärdera om verksamheten bedrivs effektivt, att den ekonomiska redovisningsskyldigheten fullgörs och att lagar och förordningar följs. Vi arbetar på uppdrag av och rapporterar till Universitetsstyrelsen.

Vårt mål är att genom våra revisioner komma med förbättringsförslag och rekommendationer som skapar mervärde för universitetet och hjälper Linköpings universitet att lyckas i arbetet mot att nå sina mål.

RevisionsplanVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

UniversitetsledningenVisa/dölj innehåll

Relaterade verksamheterVisa/dölj innehåll