Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ.

Det är styrelsen som ansvarar inför regeringen för att Linköpings universitet, LiU, fullgör sina uppgifter. Styrelsen fattar bland annat beslut om budget, årsredovisning och LiU:s organisation. Det är även styrelsen som utser prorektorer och lämnar förslag till regeringen om vem som ska vara rektor för universitetet.

Närmast under styrelsen svarar rektor för ledningen av verksamheten. Universitetsstyrelsen och rektor ska enligt myndighetsförordningen se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i EU. 

I universitetsstyrelsen finns externa ledamöter som är företrädare för företag och organisationer samt lärare och studenter som är företrädare för verksamheten.

Externa ledamöter är förordnade 1 maj 2020 till 30 april 2023.

Ordförande Lena Sommestad, ordförande i LiU:s styrelse.Lena Sommestad, universitetsstyrelsens ordförande. Foto Peter Holgersson AB

 • Lena Sommestad, f.d. landshövding i Halland 

Rektor

 • Jan-Ingvar Jönsson, professor

Externa ledamöter

 • Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör, Transportstyrelsen
 • Dilsa Demirbag Sten, generalsekreterare, Berättarministeriet.se
 • Dan Jangblad, Styrelseledamot i Ovzon AB, Combitech AB och Emmern Konsult AB
 • Staffan Sarbäck, f universitetsdirektör, Luleå tekniska universitet
 • Stig Slørdahl, administrativ direktör, Helse Midt-Norge RHF
 • Susanne Thedéen, överantikvarie, Riksantikvarieämbetet
 • Ulrika Unell, chef för Strategi, Affärsutveckling och Public Affairs, Tekniska verken

Lärarledamöter

 • Michael Felsberg, professor, Institutionen för systemteknik, ISY
 • Markus Heilig, professor, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV
 • Elin Wihlborg, professor, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI

Studentledamöter

 • Lydia Toft, kårordförande Consensus
 • Ramazan Uslu, kårordförande LinTek
 • Simon Ågren, kårordförande StuFF

Företrädare för de anställda

 • SACO: Krzysztof Marciniak (suppleant Janerik Lundquist)
 • OFR/S: Jenny Ählström (suppleant Veerle Bergqvist)

 • SEKO-Civil: Rosmarie Dahlström

Adjungerade

 • Karin Axelsson, prorektor
 • Leif Blomberg, internrevisionschef
 • Christina Helmér, chefsjurist
 • Tobias Karlsson, doktorand
 • Mariethe Larsson, kommunikationsdirektör
 • Peter Yngve, universitetsdirektör

Sammanträdestider 2023 och handlingar

Sammanträdestider för styrelsen

 • 16 februari kl. 9.30-14.00, Studenthuset, Campus Valla
 • 18-19 april kl. 9.30-13.00 (internat)
 • 8 juni kl. 9.30-14.00, Tvärsnittet, Campus Norrköping
 • 19 september kl. 9.30-14.00, Tidlösa, Campus US
 • 25 oktober kl. 9:00-15.00, Tvärsnittet, Campus Norrköping
 • 7 december kl. 9.30-14.00, Studenthuset, Campus Valla

(Platsen är preliminär)

Styrelsens senaste handlingar

Registrator

Om du söker handlingar från tidigare styrelsemöten, var vänlig kontakta universitetets registrator, registrator@liu.se

Kontakta universitetsstyrelsens sekreterare

Internrevisionen

Universitetsledningen

Styrelser vid LiU

Institutionsstyrelser