Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ.

Det är styrelsen som ansvarar inför regeringen för att Linköpings universitet, LiU, fullgör sina uppgifter. Styrelsen fattar bland annat beslut om budget, årsredovisning och LiU:s organisation. Det är även styrelsen som utser prorektorer och lämnar förslag till regeringen om vem som ska vara rektor för universitetet.

Närmast under styrelsen svarar rektor för ledningen av verksamheten. Universitetsstyrelsen och rektor ska enligt myndighetsförordningen se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i EU.

Bland universitetsstyrelsens ledamöter finns företrädare för allmänna intressen (som företag och organisationer) och verksamheten i form av lärare och studenter.

Ledamöter

OrdförandeLena Sommestad 2016.Lena Sommestad, landshövding i Halland Foto: Länsstyrelsen Halland

 • Lena Sommestad, landshövding i Halland (bilden)

Rektor

 • Helen Dannetun, professor

Företrädare för allmänna intressen

 • Kristina Alsér, utvecklingsstrateg
 • Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen
 • Jan-Håkan Hansson, docent i socialt arbete och tidigare rektor vid Ersta Sköndal högskola
 • Kjell Åke Hansson, VD/konsult, Vinga Media AB
 • Dan Jangblad, Senior Vice President, Saab AB
 • Ulrika Unell, koncernchef för Lärande Förvaltning i Östergötland AB
 • Kerstin Wigzell, före detta generaldirektör

Företrädare för verksamheten

 • Magnus Berggren, professor, Institutionen för teknik och naturvetenskap
 • Claes-Fredrik Helgesson, professor, Institutionen för Tema
 • Birgitta Öberg, professor, Institutionen för medicin och hälsa

Företrädare för studenterna

 • Linnea Michel, kårordförande LinTek
 • Linn Davidsson, kårordförande StuFF
 • Jacob Larsson, kårordförande Consensus
 • Fredrik Lindeberg, doktorand, suppleant

Övriga

Företrädare för de anställda

 • SACO: Krzysztof Marciniak (suppleant Janerik Lundquist)
 • OFR/S: Gabriel Thott (suppleant Annika Stenberg)
 • SEKO-Civil: Rosmarie Dahlström

Tjänstemän

 • Rebecca Carlsson, internrevisionschef
 • Christina Helmér, chefsjurist
 • Mariethe Larsson, kommunikationsdirektör
 • Roger Klinth, prorektor
 • Kent Waltersson, universitetsdirektör

Sammanträdestider 2018

Sammanträdestider för Universitetsstyrelsen 2018

 • 2018-02-15, 9:30-14, Campus Valla
 • 2018-04-19--20 fm – lunch (internat) 
 • 2018-06-07, 9:30-14, Campus Norrköping 
 • 2018-09-05, 9:30-14, Campus Valla
 • 2018-10-10, 9:00-15, Campus Norrköping 
 • 2018-12-05, 9:30-14, Campus US

Styrelsens senaste handlingar

Registrator

Om du söker handlingar från tidigare styrelsemöten, var vänlig kontakta universitetets registrator, registrator@liu.se

Styrelsens interna sidor

Som styrelseledamot går du till den interna styrelsesidan och loggar in för att få  information och underlag.

Universitetsstyrelsens sekreterare

Internrevisionen

Universitetsledningen