Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ.

Det är styrelsen som ansvarar inför regeringen för att Linköpings universitet, LiU, fullgör sina uppgifter. Styrelsen fattar bland annat beslut om budget, årsredovisning och LiU:s organisation. Det är även styrelsen som utser prorektorer och lämnar förslag till regeringen om vem som ska vara rektor för universitetet.

Närmast under styrelsen svarar rektor för ledningen av verksamheten. Universitetsstyrelsen och rektor ska enligt myndighetsförordningen se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i EU.

Bland universitetsstyrelsens ledamöter finns företrädare för allmänna intressen (som företag och organisationer) och verksamheten i form av lärare och studenter.

Ledamöter

Ordförande Lena Sommestad, ordförande i LiU:s styrelse.Lena Sommestad, landshövding i Halland. Foto Peter Holgersson AB

 • Lena Sommestad, landshövding i Halland 

Rektor

 • Helen Dannetun, professor

Företrädare för allmänna intressen

 • Kristina Alsér, utvecklingsstrateg
 • Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen
 • Jan-Håkan Hansson, docent i socialt arbete och tidigare rektor vid Ersta Sköndal högskola
 • Kjell Åke Hansson, VD/konsult, Vinga Media AB
 • Dan Jangblad, Senior Vice President, Saab AB
 • Ulrika Unell, koncernchef för Lärande Förvaltning i Östergötland AB
 • Susanne Thedéen, länsmuseichef

Företrädare för verksamheten

 • Magnus Berggren, professor, Institutionen för teknik och naturvetenskap
 • Elin Wihlborg, professor, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI
 • Birgitta Öberg, professor, Institutionen för medicin och hälsa

Företrädare för studenterna

 • Elin Fägerstam, kårordförande Consensus
 • Ludwig Modahl Edström, kårordförande LinTek
 • Sofia Ritenius, kårordförande StuFF
 • Fredrik Lindeberg, doktorand, suppleant

Övriga

Företrädare för de anställda

 • SACO: Krzysztof Marciniak (suppleant Janerik Lundquist)
 • OFR/S: Annika Stenberg (suppleant Jenny Ählström)
 • SEKO-Civil: Rosmarie Dahlström

Tjänstemän

 • Rebecca Carlsson, internrevisionschef
 • Christina Helmér, chefsjurist
 • Mariethe Larsson, kommunikationsdirektör
 • Margareta Bachrack Lindström, prorektor
 • Kent Waltersson, universitetsdirektör

Sammanträdestider 2019 och handlingar
Visa/dölj innehåll

Sammanträdestider för Universitetsstyrelsen 2019

 • 13 februari 9.30-14.00, Universitetsklubben, Campus Valla
 • 25-26 april 9.30--13.00 (internat)
 • 4 juni 9.30-14.00, Linköping
 • 11 september 9.30-14.00, Linköping
 • 16 oktober 9.00 - 15.00, Norrköping
 • 4 december 9.30-14.00, Linköping

Styrelsens senaste handlingar
Visa/dölj innehåll

Registrator

Om du söker handlingar från tidigare styrelsemöten, var vänlig kontakta universitetets registrator, registrator@liu.se

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Internrevisionen
Visa/dölj innehåll

Universitetsledningen
Visa/dölj innehåll

Styrelser vid LiU
Visa/dölj innehåll

Fakultetsstyrelser

Institutionsstyrelser