Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ.

Det är styrelsen som ansvarar inför regeringen för att Linköpings universitet, LiU, fullgör sina uppgifter. Styrelsen fattar bland annat beslut om budget, årsredovisning och LiU:s organisation. Det är även styrelsen som utser prorektorer och lämnar förslag till regeringen om vem som ska vara rektor för universitetet.

Närmast under styrelsen svarar rektor för ledningen av verksamheten. Universitetsstyrelsen och rektor ska enligt myndighetsförordningen se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i EU. 

Bland universitetsstyrelsens ledamöter finns företrädare för allmänna intressen (som företag och organisationer) och verksamheten i form av lärare och studenter.

Externa ledamöter är förordnade 1 maj 2020 till 30 april 2023.

Ledamöter

Ordförande Lena Sommestad, ordförande i LiU:s styrelse.Lena Sommestad, universitetsstyrelsens ordförande. Foto Peter Holgersson AB

 • Lena Sommestad, f.d. landshövding i Halland 

Rektor

 • Jan-Ingvar Jönsson, professor

Företrädare för allmänna intressen

 • Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen
 • Dan Jangblad, Senior Vice President, Saab AB
 • Ulrika Unell, chef för Strategi, Affärsutveckling och Public Affairs Tekniska Verken
 • Susanne Thedéen, länsmuseichef
 • Staffan Sarbäck, f universitetsdirektör
 • Stig Slørdahl, administrativ direktör
 • Dilsa Demirbag Sten, generalsekreterare Berättarministeriet.se

Företrädare för verksamheten

 • Mats Fahlman, professor, Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN
 • Markus Heilig, professor, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV
 • Elin Wihlborg, professor, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI

Företrädare för studenterna

 • August Goldhahn, kårordförande StuFF
 • Beatrice Ronsten, kårordförande LinTek
 • Filip Thuvander, kårordförande Consensus
 • Tobias Karlsson, doktorand på IBL, suppleant

Övriga

Företrädare för de anställda

 • SACO: Krzysztof Marciniak (suppleant Janerik Lundquist)
 • OFR/S: Annika Stenberg (suppleant Jenny Ählström)
 • SEKO-Civil: Rosmarie Dahlström

Tjänstemän

 • Rebecca Carlsson, internrevisionschef
 • Christina Helmér, chefsjurist
 • Mariethe Larsson, kommunikationsdirektör
 • Margareta Bachrack Lindström, prorektor
 • Kent Waltersson, universitetsdirektör

Sammanträdestider 2021 och handlingarVisa/dölj innehåll

Sammanträdestider för Universitetsstyrelsen 2021

 • 16 februari 9.30-14.00 (Zoommöte)
 • 20-21 april 9.30--13.00 (internat)
 • 8 juni 9.30-14.00
 • 9 september 9.30-14.00
 • 21 oktober 9:00 -15.00
 • 8 december 9.30-14.00

Styrelsens senaste handlingarVisa/dölj innehåll

Registrator

Om du söker handlingar från tidigare styrelsemöten, var vänlig kontakta universitetets registrator, registrator@liu.se

Kontakta universitetsstyrelsens sekreterareVisa/dölj innehåll

InternrevisionenVisa/dölj innehåll

UniversitetsledningenVisa/dölj innehåll

Styrelser vid LiUVisa/dölj innehåll

Fakultetsstyrelser

Institutionsstyrelser