Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ.

Det är styrelsen som ansvarar inför regeringen för att Linköpings universitet, LiU, fullgör sina uppgifter. Styrelsen fattar bland annat beslut om budget, årsredovisning och LiU:s organisation. Det är även styrelsen som utser prorektorer och lämnar förslag till regeringen om vem som ska vara rektor för universitetet.

Närmast under styrelsen svarar rektor för ledningen av verksamheten. Universitetsstyrelsen och rektor ska enligt myndighetsförordningen se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i EU. 

Bland universitetsstyrelsens ledamöter finns företrädare för allmänna intressen (som företag och organisationer) och verksamheten i form av lärare och studenter.

Externa ledamöter är förordnade 1 maj 2020 till 30 april 2023.

Ledamöter

Ordförande Lena Sommestad, ordförande i LiU:s styrelse.Lena Sommestad, universitetsstyrelsens ordförande. Foto Peter Holgersson AB

 • Lena Sommestad, f.d. landshövding i Halland 

Rektor

 • Jan-Ingvar Jönsson, professor

Företrädare för allmänna intressen

 • Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör, Transportstyrelsen
 • Dilsa Demirbag Sten, generalsekreterare, Berättarministeriet.se
 • Dan Jangblad, Senior Vice President, Saab AB
 • Staffan Sarbäck, f universitetsdirektör, Luleå tekniska universitet
 • Stig Slørdahl, administrativ direktör, Helse Midt-Norge RHF
 • Susanne Thedéen, överantikvarie, Riksantikvarieämbetet
 • Ulrika Unell, chef för Strategi, Affärsutveckling och Public Affairs, Tekniska verken

Företrädare för verksamheten

 • Michael Felsberg, professor, Institutionen för systemteknik, ISY
 • Markus Heilig, professor, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV
 • Elin Wihlborg, professor, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI

Företrädare för studenterna

 • Lydia Toft, kårordförande Consensus
 • Ramazan Uslu, kårordförande LinTek
 • Simon Ågren, kårordförande StuFF

Övriga

Företrädare för de anställda

 • SACO: Krzysztof Marciniak (suppleant Janerik Lundquist)
 • OFR/S: Jenny Ählström (suppleant Veerle Bergqvist)

 • SEKO-Civil: Rosmarie Dahlström

Adjungerade

 • Karin Axelsson, prorektor
 • Leif Blomberg, internrevisionschef
 • Christina Helmér, chefsjurist
 • Tobias Karlsson, doktorand
 • Mariethe Larsson, kommunikationsdirektör
 • Kent Waltersson, universitetsdirektör

Sammanträdestider 2022 och handlingar Visa/dölj innehåll

Sammanträdestider för Universitetsstyrelsen 2022

 • 16 februari kl. 9.30-14.00, Studenthuset, Campus Valla
 • 26-27 april kl. 9.30-13.00 (internat)
 • 8 juni kl. 9.30-14.00, Tvärsnittet, Campus Norrköping
 • 13 september kl. 9.30-14.00, Tidlösa, Campus US
 • 25 oktober kl. 9:00-15.00, Tvärsnittet, Campus Norrköping
 • 7 december kl. 9.30-14.00, Studenthuset, Campus Valla

(Platsen är preliminär)

Styrelsens senaste handlingar Visa/dölj innehåll

Registrator

Om du söker handlingar från tidigare styrelsemöten, var vänlig kontakta universitetets registrator, registrator@liu.se

Kontakta universitetsstyrelsens sekreterare Visa/dölj innehåll

Internrevisionen Visa/dölj innehåll

Universitetsledningen Visa/dölj innehåll

Styrelser vid LiU Visa/dölj innehåll

Fakultetsstyrelser

Institutionsstyrelser