Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ.

Det är styrelsen som ansvarar inför regeringen för att Linköpings universitet, LiU, fullgör sina uppgifter. Styrelsen fattar bland annat beslut om budget, årsredovisning och LiU:s organisation. Det är även styrelsen som utser prorektorer och lämnar förslag till regeringen om vem som ska vara rektor för universitetet.

Närmast under styrelsen svarar rektor för ledningen av verksamheten. Universitetsstyrelsen och rektor ska enligt myndighetsförordningen se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i EU. 

I universitetsstyrelsen finns externa ledamöter som är företrädare för företag och organisationer samt lärare och studenter som är företrädare för verksamheten.

Externa ledamöter är förordnade 1 maj 2023 till 30 september 2024.

Ordförande Foto Anna Nilsen. Susanne Thedéen. 

 • Susanne Thedéen, överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet 

Rektor

 • Jan-Ingvar Jönsson, professor

Externa ledamöter

 • Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare, Berättarministeriet.se
 • Hans Holmström, verkställande direktör, Siemens
 • Magnus Höij, konsult
 • Betty Malmberg, f.d. riksdagsledamot
 • Staffan Sarbäck, f.d. universitetsdirektör, Luleå tekniska universitet
 • Stig Slørdahl, administrativ direktör, Helse Midt-Norge RHF
 • Ulrika Unell, chef för Strategi, Affärsutveckling och Public Affairs, Tekniska verken

Lärarledamöter

 • Michael Felsberg, professor, Institutionen för systemteknik, ISY
 • Markus Heilig, professor, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV
 • Elin Wihlborg, professor, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI

Studentledamöter

 • Filippa Alesand Lundin, kårordförande Consensus
 • Ellen Ivarius Andersson, kårordförande StuFF
 • Eira Movin, kårordförande LinTek

Företrädare för de anställda

 • SACO: Krzysztof Marciniak (suppleant Janerik Lundquist)
 • OFR/S: Ingo Hölscher, suppl. Maria Hugo Lindén

 • SEKO-Civil: Rosmarie Dahlström

Adjungerade

 • Karin Axelsson, prorektor
 • Per-Olof Brehmer, universitetsdirektör
 • Magdalena Neijd, doktorand

Foto Anna Nilsen. Några av medlemmarna i universitetsstyrelsen.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för styrelsen

2024

 • 15 februari kl. 9.30-14.00, Studenthuset, Campus Valla
 • 17-18 april kl. 9.30-13.00 (Internat)
 • 5 juni kl. 9.30-14.00, Tvärsnittet, Campus Norrköping
 • 17 september kl. 9.30-14.00, Tidlösa, Campus US
 • 23 oktober kl. 9.30-15.00, Tvärsnittet, Campus Norrköping
 • 4 december kl. 9.30-14.00, Studenthuset, Campus Valla

(Tiden och platsen är preliminär)

Handlingar

Föredragningslista

Protokoll

Registrator

Om du söker handlingar från tidigare styrelsemöten, var vänlig kontakta universitetets registrator, registrator@liu.se

Kontakt

Internrevisionen

Universitetsledningen

Styrelser vid LiU

Fakultetsstyrelser

Institutionsstyrelser

Institutionsstyrelsen vid IMT

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Institutionen för medicinsk teknik (IMT). Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Institutionsstyrelsen vid IKOS

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid IKOS. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Institutionsstyrelsen vid MAI

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid MAI. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Institutionsstyrelsen vid Tema

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Tema. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Institutionsstyrelsen vid IEI

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid IEI. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Institutionsstyrelsen vid IBL

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid IBL. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Institutionsstyrelsen vid BKV

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid BKV. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Institutionsstyrelsen vid ITN

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid ITN. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Institutionsstyrelsen vid HMV

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid HMV. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Institutionsstyrelsen vid IFM

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid IFM. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Institutionsstyrelsen vid ISY

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid ISY. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Institutionsstyrelsen vid IDA

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Institutionen för datavetenskap. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.