Den 29 maj är du som är intresserad av bidra i vår regions frågor kopplade till energi, miljö och hållbarhet välkommen till Linköping Konsert & Kongress där konferensen EDAY 2024 går av stapeln.

Kablar soluppgång

EDAY är en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och  miljöområdet. 

Vi står inför en epokgörande omställningsresa där behovet av elektricitet förväntas fördubblas till 2035. Samtidigt står vi inför en tid där biobaserade resurser tar över rollen från fossila bränslen och där kompetensbristen hotar att bli en flaskhals för både privata och offentliga sektorer. Frågan är: kommer våra resurser att räcka till för denna omsvängning?

EDAY 2024 bjuder in dig till en djupdykning i denna frågeställning och utforskar de potentiella målkonflikter som kan uppstå när resurserna måste möta många olika behov.

Huvudtalare:

Gunnar Wetterberg, författare, samhällsdebattör och känd som vinnare av det populära programmet ”På spåret” (tillsammans med Parisa Amiri), presenterar under rubriken ”Med Oxenstierna och Polhem mot framtiden: Historiska lärdomar för omställningen”. Wetterberg är känd för sin insiktsfulla analys av samhällsutmaningar och hans arbete belyser viktiga lärdomar från historien som kan vägleda oss genom dagens utmaningar.

Brita Hermelin, forskare vid Linköpings universitet, delar med sig av insikter från sin forskning ”Omställning på riktigt – Att attrahera och mobilisera för industrietableringar: Lärdomar från Skellefteå”. Hermelins forskning inom det här området riktar uppmärksamheten mot hur den globala omställningen sker genom lokala etableringar. Det innebär att kommunernas strategier och kapaciteter blir avgörande för att globala mål för grön omställning ska kunna uppnås.

Moderator Rebecka Hovenberg från 2050 Consulting kommer att guida oss genom diskussionerna och säkerställa att varje perspektiv får sin rättmätiga plats.

Programmet uppdateras löpande på Cleantechs hemsida.

Konferensen riktar sig till dig som är allmänt intresserad av frågor kopplade till energi, miljö och hållbarhet och/eller är företagare, student eller arbetar inom kommun eller region. 

När: 29 maj, kl 8.30 - 16.00
Plats: Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7
Deltagaravgift: 495:- (exkl. moms), student 160:- (exkl. moms). Lunch och fika ingår i deltagaravgiften. Sista anmälningsdag är 22/5.

 

Arrangörer

Linköpings Universitet

Region Östergötland

Cleantech Östergötland

Vreta Kluster

Länsstyrelsen Östergötland

Kontakt

Innovation och samverkan vid LiU