Den 25 maj är du som är intresserad av bidra i vår regions frågor kopplade till energi, miljö och hållbarhet välkommen till Linköping Konsert & Kongress där konferensen EDAY 2023 går av stapeln.

Asfaltsväg som går i en mäktig allé av höga träd

EDAY är en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och  miljöområdet. Vart är vi på väg? I år är dina åsikter, idéer och visioner en bärande del av programmet.

Vårt tionde EDAY bjuder in dig till att

  • se tillbaka på tio år av utveckling av forskning, miljölösningar och miljöteknik i regionen
  • höra om vad som pågår just nu inom några viktiga utvecklingsområden
  • vara med och skapa målbilder för de kommande tio åren under eftermiddagens framtidsverkstad – bilder att lämna över till vår framtidspanel av regionala beslutfattare. 

Huvudtalare är Lena Ek (utredare för nationell bioekonomistrategi m.m.) och Jakob Trollbäck (grafisk designer och huvudarkitekten bakom kommunikationsspråket för FN:s 17 globala mål).

Konferensen riktar sig till dig som är intresserad av frågor kopplade till energi, miljö och hållbarhet och är företagare, student eller arbetar inom kommun eller region. 

Kom och reflektera, inspireras och gör verklig skillnad– nu tar vi sikte mot 2033 tillsammans!

När: 25 maj, kl 8.30 - 16.15
Plats: Linköping Konsert & Kongress
Deltagaravgift: 475:- (exkl. moms), student 160:- (exkl. moms). Lunch och fika ingår i deltagaravgiften. Sista anmälningsdag är 18/5.


Här hittar du programmet som pdf och anmälningslänk.

 

Program

Fika och registrering

Moderator hälsar välkommen till det 10:e eday

Moderator: Anders Carlsson, Linköpings Naturcentrum

Från 2014 till idag - ett panelsomtal om regionens resa från då till nu

Tomas Kjellqvist, Biototal, Rebecka Hovenberg, 2050, Olof Hjelm, professor LiU, Karin Sigvardsson, Länsstyrelsen Östergötland, Anders Carlsson, moderator, Linköpings Naturcentrum

Introduktion – dagens och framtidens utmaningar och möjligheter

Anders Carlsson, Linköpings Naturcentrum

Från idag till i morgon – transformativ resa med ett 10-års perspektiv

Om de hållbarhetsmålsättningar som formuleras globalt, nationellt och regionalt ska nås måste samhället genomgå en genomgripande transformation inom snart nog alla områden. EDAY2023har identifierat några nyckelutmaning ar för en framgångsrik regional omställning. I detta pass tittar vi närmare på dessa utmaningar. 

Hur finansierar vi omställningen?
Stefan Henningsson, Climate Specialist at Nordea Group

Kompetensförsörjning för en hållbar omställning
Malin Thunborg, Enhetschef, tillväxt och marknadsföring, Region Östergötland

Paus

Från idag till i morgon – transformativ resa med ett 10-års perspektiv; fortsättning

Sol, vind och vatten – det värsta nätet vet?
Simon Öberg, Doktorand vid Energiteknik, Chalmers Tekniska Högskola
Ekologisk hållbarhet med sociala konsekvenser
Karin Ackerholm, Innovation Advisor and Senior Project Manager, Linköpings Universitet
Hållbar och robust samhällsteknisk försörjning – Varför, vad, hur och när?
Mikael Åhlman, Strateg infrastruktur- och näringslivsutveckling, Region Uppsala
Framtidens tjänster från skogen
Sverker Danielsson, Programledning Mistra Digital Forest och Bioinnovation, Skogsindustrierna

Lunch

Keynote 1 : bioekonomi – då, nu och i framtiden

Lena Ek, särskild utredare för bioekonomiutredningen

Introduktion till framtidsverkstäderna

Anders Carlsson, Linköpings Naturcentrum

Framtidsverkstäder – bilder av ett hållbart och attraktivt östergötland 2033

Utifrån de nyckelutmaningar för en framgångsrik regional omställning som vi tagit del av, skapar vi gemensamt nya inspel till visioner för ett hållbart och attraktivt Östergötland år 2033. Bilderna levererar vi in till vår Framtidspanel vars uppgift blir att reflektera hur visionerna kan integreras i det framtida utvecklingsarbetet.

Hur finansierar vi omställningen? - Olof Hjelm, LiU och Stefan Henningsson, Nordea
Kompetensförsörjning för en hållbar omställning. - Malin Thunborg, Region Östergötland
Hur samverkar vi för att tackla elkapacitetsutmaningen? - Simon Öberg, Chalmers
Cirkulärt värdeskapande för kommande generationer. - Karin Ackerholm och Marianna Kambanou, LiU
Hållbar och robust samhällsteknisk försörjning. - Mikael Åhlman, Region Uppsala
Framtidens tjänster från skogen - Sverker Danielsson, Programledning Mistra Digital Forest och Bioinnovation, Skogsindustrierna

Paus

Framtidspanelen möter Framtidsverkstäderna

Med framtidsverkstädernas visioner för ögonen – hur går vi från vision till verklighet? Hur kan visionerna tas omhand i de regionala regionala utvecklingsprocesserna? Och hur kan de olika aktörerna samverka för att förstärka varandras omställningsinitiativ?
I panelen: Richard Widén, Regionutvecklingsdirektör, Region Östergötland, Jenny Knuthammar, Avdelningschef, Människa och Samhälle, Länsstyrelsen Östergötland, Per-Olof Brehmer, Vicerektor för samverkan och campusutveckling, Linköpings Universitet, Linnea Granström, Klimat- och miljöstrateg, Svensk Plaståtervinning, Teodor Hovenberg VD Envista

Keynote 2: hur världens hållbarhetsmål drivs av våra egna

Jakob Trollbäck, The New Division

Utdelning av miljöteknikpriset 2023

Carl-Fredrik Graf, Landshövding Östergötland

Reflektion från dagen och framåtblick

Anders Carlsson
 

Arrangörer

Linköpings Universitet

Region Östergötland

Cleantech Östergötland

Vreta Kluster

Länsstyrelsen Östergötland

Innovation och samverkan vid LiU