Kognitionsvetenskap, masterprogram - information till dig som antagen

Två kvinnliga studenter vid ett bord
David Einar David Einar

Varmt välkommen till det Kognitionsvetenskapliga masterprogrammet. Här får du möjlighet att forma en unik kompetens inom människa-teknik-interaktion utifrån de projekt som du gör och de kurser du väljer.

Upprop och reservantagning

Uppropet är obligatoriskt och äger rum måndag den 28 augusti kl 10.15-12.00 i sal Alan Turing, hus E, Campus Valla. Kan du inte närvara måste du ringa eller skicka e-post och meddela detta före uppropet till programadministratör Anna Grabska Eklund, via e-post anna.grabska.eklund@liu.se eller telefon 013-282362, annars förlorar du din studieplats. Om din inte längre vill ha din plats så lämna återbud på www.antagning.se.

Reservantagning till masterprogrammet i kognitionsvetenskap sker via telefon.

Den som står som reserv kan få en plats om någon som antagits till programmet ej kommer till uppropet. Reserverna kallas då i tur och ordning enligt rangordningen i urvalet.

Som reserv ska du vara anträffbar på telefon den 28 augusti kl 14.00-16.00. Du ska redan på förhand bestämma dig för huruvida du är intresserad av en reservplats till programmet. Om du blir erbjuden en reservplats kommer du behöva ge ett svar direkt på telefon. Om du inte får ett telefonsamtal under denna tid så har eventuell reservplats gått till någon annan som står före dig i rangordningen.

Vi använder telefonnumret som du uppgav i samband med ansökan till www.antagning.se. Om det inte gäller längre så ska du omgående meddela vilket telefonnummer du kan nås på. Om du inte svarar i telefon så går platsen vidare till nästa person i rangordningen. Annat telefonnummer meddelas till programadministratör Anna Grabska Eklund på mailadress: anna.grabska.eklund@liu.se


Studieinformation

Via utbildnings- och programplanen nedan kan du enkelt hitta mer information om kurserna på ditt program, t ex kursplaner och litteraturlistor. Välj fliken ”programplan” för att få en lista över de kurser som ingår i programmet. Tänk på att välja rätt årtal och termin i den nedfällbara listan för att få rätt versioner av kursplaner, litteratur och programplaner.

Schema nås enklast genom TimeEdit. Sök på kurskod för att få fram schemat. Observera att schemat alltid kan ändras med kort varsel. Det är därför bra att prenumerera på schemat till sin kalenderapplikation.

Kontakt

Tips till dig som ny student

Antagen till LiU