Ny på LiU? Då kommer du kanske att få höra en del uttryck som du inte förstår. Här ger vi en förklaring på några av dem i vår ordlista. En del av dem är akademiska, andra är studentikosa. Vissa av dem finns bara vid LiU!

Illustration med pratbubblor som rymmer en buss, en kaffemugg, en chokladboll, en klocka och en overall med märken på

Vi reder ut begreppen

Illustration av ordlista

Studietidens vokabulär

Här reder vi ut ett urval av begreppen som du kan komma att stöta på under din studietid vid Linköpings universitet. 

Bild på klägg

Klägg

Klägg står för kaffetillägg, något gott till kaffet. Uttrycket används främst på café Baljan. 

Akademisk kvart

Akademisk kvart

Akademisk kvart är en tradition som innebär att vissa föreläsningar börjar en kvart efter hel timma.   

Bild på overall

Kravall

Kravall är en fest med krav på overall. 

Dugga

Dugga

En dugga är ett lite mindre prov inför den stora tentan som hjälper dig att se om du förstått vissa moment i kursen. 

Illustration av Nolle-p

Nolle-P

Nolle-perioden eller nolle-p som den också kallas är LiU:s mottagning av nya studenter. 

Akademisk ordlista A-Ö

A

Akademisk kvart

Av tradition brukar vissa föreläsningar börja 15 minuter efter hel timme.

Alumn
En tidigare student, kort och gott. Vill du läsa om kända alumner från LiU eller veta mer om alumninätverket? Gå in på alumninätverkets webbsidor

Amanuens
Person som under sin studietid arbetar på en institution inom utbildning eller administration.

Anstånd
Under särskilda omständigheter kan du få anstånd med studiestarten, det vill säga att du kan skjuta upp studiestarten.

Antagningsordning
Antagningsordningen innehåller de regler som universitetet tillämpar för antagning. Läs mer om antagningsordning.

B

Baljan
Studentdrivet kafé i Kårallen, campus Valla. Se öppettider på www.baljan.org.

Basgrupp
En basgrupp består rent generellt av 7-9 studenter – antingen inom utbildningen eller ämnesintegrerat med andra utbildningar – och är den centrala arbetsformen under studietiden. Studenterna träffas cirka två gånger per vecka och bearbetar tillsammans verklighetsnära situationer eller problem. Studentens egna frågor utgör grunden för lärandet och i basgruppen ges möjlighet att diskutera och pröva sina kunskaper.

Basgruppshandledare
Basgruppshandledaren är en erfaren lärare eller kliniker som hjälper till att vägleda studenterna under basgruppen.

Byttan
Café i Studenthuset. Filial till Baljan. Se öppettider på www.baljan.org.

C

Campus
Ett campus är ett område där hela eller delar av universitetets verksamhet finns samlad på en och samma plats. Oavsett vilket campus du befinner dig på är du mitt i händelsernas centrum och tar dig enkelt mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, studieplatser och allt annat du behöver. LiU har fyra campus på tre olika orter. 

Campusbussen
En busslinje som gratis transporterar dig som student mellan Campus Valla, Campus US och Campus Norrköping. Mer information om Campusbussen.

Campus Norrköpings bibliotek (CNB)
Biblioteket på Campus Norrköping. Ligger i Kåkenhus (Ingång 33).

Consensus
Consensus är Medicinska fakultetens studentkår och den övergripande studentorganisationen för alla utbildningar vid fakulteten, consensus.liu.se.

Clinicum
Clinicum är ett kliniskt färdighetsträningscentrum för Medicinska fakultetens alla utbildningar där man får träna praktiska och laborativa färdigheter och koppla samman teori och praktik i en säker och trygg miljö.

Colonia
Studentboende på campus Valla.

Colosseum
Stor öppen yta med plats för mässor och arrangemang i C-huset på campus Valla. Kallas för Collo i folkmun.

Corson
Gång- och cykelväg som binder ihop campus Valla. Den sträcker sig från Märkesbacken i norr till Campushallen i söder. 

D

Decentraliserad utbildning
Utbildning som är förlagd till annan ort. Till exempel är grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem decentraliserat till Västervik och Nyköping.

Dekanus
Chef för en fakultet och ordförande för en fakultetsnämnd. 

Doktorand
Studenter som bedriver studier på forskarnivå. 

Dugga
En dugga är ett lite mindre prov inför den stora tentan som hjälper dig att se om du förstått vissa moment i kursen. Ofta kan ett bra resultat på duggan ge dig pluspoäng på den slutgiltiga tentan.

E

Evaliuate
Kursutvärderingssystem för samtliga kurser på LiU. Fylls i efter varje kurs för att utvärdera och förbättra kurserna.

F

Fakultet
En organisatorisk enhet vid ett universitet. På LiU finns fyra fakulteter; Tekniska fakulteten, Filosofiska fakulteten, Medicinska fakulteten och Utbildningsvetenskap. 

Flamman
Ett kvarter i Gottfridsberg, Linköping, med studentbostäder och pub. För att hitta dit, se www.flamman.org

FUP
FUP är en förkortning för förutbildningspoäng, programmet ger inte högskolepoäng (hp).

G

Glasentrén
Ingång 65 på Campus US, innehåller föreläsningssalar och Café Cellskapet. Se karta över Campus US.

H

Hälsouniversitetet
Medicinska fakulteten hette fram till 2015 Hälsouniversitetet (HU). Används fortfarande i vissa förkortningar.

Högskolepoäng (hp)
1,5 högskolepoäng är lika med en veckas studier, 30 hp är lika med en termin.

I

Institution 
Bedriver utbildning och forskning på uppdrag av fakulteterna. 

K

Kalasmottagningen
Vår stora välkomstmottagning som arrangeras i början av höstterminen till dig som börjar studera hos oss, sen hoppas vi såklart att resten av studietiden också blir kalasbra. 

Klägg
Står för kaffetillägg, alltså en kaka till kaffet. Används i huvudsak på Café Baljan (Campus Valla).

Kravall
Står för "krav på overall". Alltså en fest med klädkod, overall.

Kursplan
Ett program är uppdelat i kurser och varje kurs ska ha en kursplan enligt Högskoleförordningen. I kursplanen skall följande anges (men det kan även finnas lokala tillägg som beslutas på LiU- eller fakultetsnivå):

  • Kursens nivå
  • Antal högskolepoäng kursen omfattar
  • Kursens mål
  • Krav på särskild behörighet
  • Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Du kan läsa din kursplan på Studieinfo (sök efter programmet och klicka på Programplan för att få upp kurserna som ingår i ett program, alternativt leta efter kursnamnet).

Kårallen
Kårhuset på campus Valla, karallen.se.

Kårservice
Tillsammans har de tre kårerna vid Linköpings Universitet (StuFF, LinTek och Consensus) en gemensam serviceorganisation kallad Kårservice som ger dig praktisk service. Här kan du få hjälp med frågor om kårmedlemskap, bostadsförmedling med mera, Kårservice driver också de fem kårhusen Kårallen, Kollektivet, Ryds Herrgård, Örat och Trappan. Kårexpeditionen finns på Kårallens entréplan på Campus Valla, karservice.se.

L

Ladok
Ladok är ett nationellt studieadministrativt system. Här kan du få en samlad bild av dina studier, så som studieresultat och betyg, vid samtliga lärosäten i Sverige. Logga in i Ladok

LinTek
Studentkåren för Tekniska fakulteten (Tekniska högskolan), www.lintek.liu.se.

Lisam
Lärplattform där du bland annat kan lämna in uppgifter och kommunicera med kurskamrater. På Lisams startsida hittar du också sådant som registrering, kursanmälan, tentamensanmälan, tentamensstatistik, studieresultat, kursvärdering, studieuppehåll, intyg och examensansökan. Kräver inloggning med LiU-ID.

LiU-appen.
En app för Android och Iphone där du kan hitta lokaler, kursschema, campusbusstider, tentatillfällen och studieresultat. Finns att ladda ner där appar finns.

LiU-ID
Ett personligt IT-konto du behöver för inloggningar. 

Liunet
Navet för all studierelaterad information du behöver under din tid på LiU kallas för Liunet. Kräver inloggning med LiU-ID.

Lugnt rum
På våra campus finns stilla rum med möjlighet till lugn, stillhet, tystnad, meditation och bön. Tanken är att vem som helst, när som helst, ska kunna gå dit och tillbringa så mycket tid som behövs där.

M

Medfak
Förkortning för den Medicinska fakulteten som ansvarar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Leds av dekanus och prodekanus.

Medicinska biblioteket (MB)
Biblioteket beläget på Campus US (ingång 65). Hette tidigare HUB (Hälsouniversitetets bibliotek).

Märkesbacken
Backe mellan Ryd och campus Valla där olika studentföreningar målat sina emblem på asfalten. Finns även på campus Norrköping där den sträcker sig från Skvallertorget och upp mellan Kåkenhus och Spetsen/Täppan. Märkesbacke finns även på campus US och vid Flamman.

N

Nollan
Ny student som ännu inte tagit några högskolepoäng. Används särskilt vid Nolle-P. 

Nolle-P
Studentmottagningen på LiU kallas för Nolle-perioden, eller Nolle-P som de flesta säger. Står för period noll, det vill säga tiden före läsperiod ett, och är veckorna då nya studenter välkomnas till universitetet genom olika festliga och sociala aktiviteter. 

O

Ovve
Ovven, eller overallen, är ett kärt plagg som kan bäras i vårt och torrt och framför allt på kravaller (se förklaring ovan). Overallen visar vilket program du går då varje utbildning har sin egen typ av overall. Overallen kan också smyckas med märken. Läs mer om overallen.

R

Ryds Herrgård 
Kårhus beläget mitt i studentområdet Ryd, se www.hg.se.

P

Prefekt
Chef för en institution.

Problembaserat lärande (PBL)
Problembaserat lärande, PBL, är benämningen på den pedagogiska modell som används vid Medicinska fakultetens samtliga utbildningar. I PBL betonas studentens egna ansvar för lärande och vikten av att lärande sker i verklighetstrogna situationer. Genomförs ofta i basgrupper där studenterna kan ta hjälp av varandra. Läs PBL-guiden.

Prodekan
Vice ordförande i fakultetsnämnden och dekanus ställföreträdare.

S

Scenario
Ett scenario är ett ”problem” som diskuteras inom basgrupperna inom problembaserad inlärning. Med ett scenario som utgångspunkt får basgruppen diskutera hur man ska gå tillväga för att komma vidare till nästa steg – till exempel vilka prov man ska beställa.

Sektion
Varje utbildning har en sektion som är en förening som bevakar utbildningens kvalitet och ordnar evenemang och aktiviteter. Mottagningen, eller Nolle-P, arrangeras av sektionen inom programmet. Läs mer om sektioner vid LiU.

Sexa
En lattjo middag (gärna med toastmaster).

Sittning
En stor sittande middag med andra studenter.

SOF
Studentorkesterfestivalen som arrangeras varannan vår i Linköping, varannan vår i Uppsala. Musikfest i dagarna tre med en fantasifull kortege genom staden. 

Spex
Komisk, interaktiv amatörteater med sång och musik som förklarar hur en historisk händelse ”egentligen” gick till. Studentspexen i Linköping är på rim enligt den så kallade Uppsalaskolan. 

StuFF
Studentkåren för utbildningsvetenskap och filosofisk fakultet, www.stuff.liu.se.

T

Trappan
Kårhuset på campus Norrköping. Se trappan.nu för mer information.

U

Utbildningsplan
Utbildningsplan är ett dokument som innehåller information om vilka kurser som ingår i ett program och om det finns krav på särskild behörighet. Du kan läsa din utbildningsplan på Studieinfo (sök efter programmet och klicka på Programplan för att få upp kurserna som ingår i ett program)

V

Vattentornet
Norrköpings äldsta studentpub, se www.vattentor.net.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Verksamhetsförlagd utbildning eller VFU är den praktik som genomförs inom utbildningen. Det är en praktik som genomförs på verksamheter som har koppling till den profession man utbildar sig till.

VilleValla Pub 
Studentförening med pub i Valla-området, Linköping. Se www.villevallapub.se

Växthuset
Växthuset heter egentligen Hus 511-001, men kallas ibland Växthuset eftersom alla salar är uppkallade efter olika växter. Hitta på campus US.

Ö

Örat
Kårhuset på Campus US (Ingång 73). Se orat.nu för mer information.


Livet som student