Yrkeslärare - information till dig som är antagen

Gratulerar till ditt val av utbildning! Varmt välkommen till Yrkeslärarprogrammet vid Linköpings universitet. Vi ser fram emot att träffa dig och att tillsammans med dig göra din studietid utvecklande, utmanande, lärorik och rolig! Här får du kort information om din första tid på programmet. 

Tacka ja, LiU-ID och registrering

För att du inte ska förlora din plats på programmet måste du ta din plats i anspråk:

 1. Tacka ja
  Du måste tacka ja till din plats senast den 19 juli på antagning.se. Har du blivit antagen i urval 2 eller senare behöver du inte svara på antagningsbeskedet. Om du vill lämna återbud efter 12 augusti måste du vända dig till uv-studadm@liu.se. Ange namn, personnummer och vilken utbildning det gäller. 
 2. Aktivera ditt LiU-ID
  Inför terminsstarten ska du som ny student aktivera ditt LiU-ID. Ett LiU-ID är ditt användarnamn som du använder till våra digitala tjänster. Gå in på minit.liu.se/activation och följ instruktionerna på sidan för att aktivera ditt LiU-ID. Detta går att göra från och med 5 augusti.

 3. Registrera dig
  Du måste registrera dig för att inte förlora din studieplats, och för att kunna delta i undervisning och examination. Logga in på Lisam med ditt LiU-ID och registrera dig på första kursen på din utbildning. Registrering sker från 12 augusti till och med 19 augusti klockan 10.00.
  Om du hunnit aktivera ditt LiU-ID och registrerat dig och sedan kommer på att du inte vill ha din plats måste du skicka ett mail till uv-studadm@liu.se. Ange namn, personnummer och vilken utbildning det gäller.
 4. Läs hela checklistan för dig som är ny student.

Första tiden

De första utbildningsdagarna äger rum 23, 24 och 25 augusti 2023 på Campus Valla, Linköpings universitet

Kurs 1: Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne

Den första kursen du läser är Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne (kurskod 976G01). I den kursen kommer du bland annat att diskutera begrepp som kunskap och yrkeslärande i skola och arbetsliv. Centralt för kursen är att lyfta fram betydelsen av, och medvetenhet om, din yrkesidentitet och ditt yrkeskunnande för att bli lärare i yrkesämnen, samt hur din egen yrkeskunskap relaterar till yrkesutbildningens yrkesämnen. Ansvarig för kursen är Sofia Nyström.

Kurslitteratur

Kurslitteraturlista för första kursen

Om du redan nu vill börja läsa till det första kurstillfället så rekommenderar vi att du börjar läsa kapitel 2 och 3 i Susanne Köpséns bok Lära till yrkeslärare (2019).

Lärplattform Lisam

I samtliga kurser i Yrkeslärarprogrammet använder vi oss av en lärplattform som heter Lisam. Du får tillträde till lärplattformen med läsrättigheter när du har registrerad dig i kursen UK1. I kursrummet hittar du kursdokument och studiehandledningen. Där finns också Lisam-support med information om hur Lisam fungerar så bekanta dig med informationen.

Schema

Plats: Campus Valla, Linköpings universitet

 • 23 augusti klockan 09.30 – 17.00: Information om och genomgång av programmet, kursinformation samt undervisning (För sal se Timeedit, sök på kurskod 976G01)
 • 24 augusti klockan 09.00 – 17.00: Undervisning och seminarier
 • 25 augusti klockan 09.00 – 16.00: Undervisning och seminarier samt hämta ut LiU-kort
 • 19 september klockan 10.15 – 16.45: Undervisning och seminarier
 • 20 september klockan 09.00 – 16.00: Undervisning och seminarier
 • 19 oktober klockan 09.00 – 17.00: Undervisning och seminarier

Tentamen

 • Ordinarie tentamensdatum 19 - 25 oktober 2023 (hemtentamen, inlämning via dator)
 • Omtentamen 1: 28 november – 4 december 2023
 • Omtentamen 2: 23 – 29 januari 2024

Kurs 2 - Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation

Den andra kursen hösten 2023, Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation, (976G02), startar vecka 44. Träffarna på Campus Valla, Linköpings universitet, äger rum 1–2 november, 5-6 december och 10 januari

Schema, kurslitteratur och kursinfo

Du hittar information om kurser, utbildningsplan, litteraturlistor med mera på:

Du hittar schema via Timeedit (sök på kurskod för kursen du ska läsa)

Tips till dig som ny student

Programinformation

Filmer

Håkan Löfgren, dekan på Utbildningsvetenskap, hälsar välkommen till LiU och lärarutbildningarna

Utbildningsutskottet på Lärarsektionen i Linköping (Lsek)

Anders Jolby, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör, hälsar välkommen till Linköpings kommun

Kontakt

Information inför studiestarten