Statsvetenskap 3, fördjupningskurs, 30 hp

Statsvetenskap 3, fördjupningskurs, 30 hp

VT 2021, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Statsvetenskap 3, fördjupningskurs, 30 hp

HT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Statsvetenskap 3, fördjupningskurs, 30 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Kursens syfte är att ge insikt i problem i samhällsvetenskaplig forskning, t ex rörande olika typer av förklaringar, teorier, metoder och värdepremisser, grundläggande kunskaper om statsvetenskapens framväxt samt viktiga forskningsinriktningar idag, om metoder för analys av politik, förmåga att självständigt genomföra en undersökning med statsvetenskaplig teorianknytning och metodtillämpning.

Kursen innehåller:

 • Statsvetenskaplig metod 2, 7,5 hp
 • Valbar kurs, 7,5 hp:
  • Internationell politik 2
  • Jämförande politik och förvaltning
  • Svensk politik,
  • European Politics
 • Kandidatuppsats i Statsvetenskap, 15 hp

En unik examenVisa/dölj innehåll