I Statsvetenskap 3 fortsätter du fördjupa dina kunskaper i statsvetenskap och får viktiga lärdomar om viktiga forskningsinriktningar idag. Du får också lära dig mer om olika metoder för analys av politik. Du kommer utveckla en förmåga att självständigt genomföra en undersökning med statsvetenskaplig teorianknytning och metodtillämpning - och skriva en kandidatuppsats.

Statsvetenskap 3, fördjupningskurs, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Statsvetenskap 3, fördjupningskurs, 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Statsvetenskap 3, 30 hp

I Statsvetenskap 3 fortsätter du fördjupa dina kunskaper i statsvetenskap och får viktiga lärdomar om aktuella samhällsfrågor och forskningsinriktningar. Du får också lära dig mer om olika metoder för analys av politik. Genom att skriva en kandidatuppsats kommer du utveckla din förmåga att självständigt genomföra en samhällsrelevant undersökning med statsvetenskaplig teorianknytning och metodtillämpning. 

Kursen består av tre delkurser.

Statsvetenskaplig metod 2, 7,5 hp

Denna kurs innebär en fördjupning av tidigare inhämtade metodkunskaper. Särskild betoning ligger vid att introducera och praktiskt tillämpa kvalitativa metoder för studier i politik metoder såsom text- och diskursanalys samt intervjumetod. Genom teori och praktiska övningar får du också lära dig olika kvantitativa metoder. 

Valfri fördjupningskurs, 7,5 hp

I terminens andra kursperiod kan du välja mellan två olika fördjupningskurser:

Förvaltningens roll i demokratin, 7,5 hp
I den kurs uppmärksammas hur en rättssäker, opartisk och effektiv förvaltning av politiska beslut banar väg för en fungerande demokrati. Omvänt kan en dysfunktionell förvaltning ruinera ett demokratiskt system. Men hur den offentliga förvaltningen ska styras saknar enkla svar. För hur säkerställer förvaltningen att den offentliga politiken utgår ifrån folkviljan samtidigt som den baseras på expertkunskap, distribueras på ett effektivt och rättssäkert sätt samt värnar om medborgares individuella fri och rättigheter? Det är frågor som står i centrum på kursen.

Statsbildning och demokratisering i Afrika och Mellanöstern, 7,5 hp
Hur kan vi förstå den moderna statens uppkomst i Mellanöstern och Afrika? Vilka implikationer har samtida ideologier som nationalism och islamism för denna typ av stat? På vilket sätt påverkas stater av klaners och etniska gemenskapers strävan efter den politiska makten? Vilken typ av ekonomisk regim eller/och distributionsmodell präglar den moderna staten i Mellanöstern och Afrika? På vilket sätt utmanas den moderna staten i Mellanöstern och Afrika av demokratiska rörelser och folkligt krav på politisk förändring? För att begripa den samtida statens raison d’être i dessa geopolitiska områden och regioner behöver vi inte bara använda oss av ett antal specifika teoretiska verktyg utan också göra tydliga avgränsningar med relevans för de olika politiska krafterna som påverkar staten och dess institutioner såväl nationellt som internationellt.

Observera att undervisningen i denna kurs sker på engelska. Möjlighet att göra skriftliga examinationer på svenska finns dock. 

Kandidatuppsats, 15 hp

Du skriver din kandidatuppsats med valfri frågeställning inom det statsvetenskapliga området.  
 

Undervisningsformer

Undervisningen på kurserna sker oftast i form av föreläsningar och seminarier. Det är också viktigt att du studerar självständigt utöver de schemalagda momenten. 

Examen i statsvetenskap

Läs vidare och bli doktorand

En unik examen