Statsvetenskap 3, fördjupningskurs, 30 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Statsvetenskap 3, fördjupningskurs, 30 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Statsvetenskap 3, fördjupningskurs, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2023-12-15

Statsvetenskap 3, fördjupningskurs, 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Statsvetenskap 3 – kurspaket, 30 hp

I Statsvetenskap 3 fortsätter du fördjupa dina kunskaper i statsvetenskap och får viktiga lärdomar om viktiga forskningsinriktningar idag. Du får också lära dig mer om olika metoder för analys av politik. Du kommer utveckla en förmåga att självständigt genomföra en undersökning med statsvetenskaplig teorianknytning och metodtillämpning - och skriva en kandidatuppsats. 

Kursen består av tre delkurser. Följande delkurser är obligatoriska:

Statsvetenskaplig metod 2, 7,5 hp

Denna kurs innebär en fördjupning av tidigare inhämtade metodkunskaper. Särskild betoning ligger vid att introducera och praktiskt tillämpa kvalitativa metoder för studier i politik metoder såsom text- och diskursanalys samt intervjumetod. Genom teori och praktiska övningar får du också lära dig olika kvantitativa metoder. 

Kandidatuppsats, 15 hp

Du skriver din kandidatuppsats med valfri frågeställning inom det statsvetenskapliga området.  

Du kan välja en av följande kurser för att komplettera de obligatoriska delkurserna:

Internationell politik 2, 7,5 hp

I denna kurs fortsätter vi studera de frågor som presenterades under grundkursen i internationell politik. Med hjälp av praktiska fall och teoretiska perspektiv från Mellanöstern och Nordafrika får du fördjupa dina kunskaper i jämförande politik och fokusera på internationell politik.

European Politics, 7,5 hp

Hur har demokratins framväxt i Europa påverkat politiken? Hur ser dagens politiska klimat ut i de olika europeiska länderna? I denna kurs får du lära dig mer om demokrati och politik i en europeisk kontext. Kursen ges på engelska. Läs mer om kursen på dess engelska kurssida: https://liu.se/utbildning/kurs/733g46

Svensk politik, 7.5 hp

Vad är det som utmärker svensk politik? Hur har den förändrats det senast decennierna? Denna kurs tar sin utgångspunkt i debatten om den förändrade offentliga sektorn och institutioners roller vid beslutfattande och genomförande av offentlig svensk politik. Du får fördjupa dig i nya förvaltningspolitiska idéer och trender som har lett till en förändrad politik där beslutsfattande oftare sker i samverkan med privata aktörer i samhället. 

Undervisningsformer

Undervisningen på kurserna sker oftast i form av föreläsningar och seminarier. Det är också viktigt att du studerar självständigt utöver de schemalagda momenten. 

En unik examen