Historia 1, grundkurs, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Historia 1, grundkurs, 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Historia 1, grundkurs, 30 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

I alla tider och i alla kulturer har människor funderat över sitt förflutna. Historia har sin grund i detta intresse. Grundkursen i historia syftar till att ge en bred allmänkunskap om historien och behandlar därför svensk och internationell historia översiktligt från forntid till nutid. Historiska perspektiv på hur processer och förhållanden – politiska, sociala, kulturella, ekonomiska och miljömässiga – har präglats av kontinuitet och förändring i olika geografiska områden behandlas.

I kursen ges även en introduktion till historievetenskap, där olika historiesyner, forskningsmetoder och teoretiska perspektiv behandlas. Skillnaden mellan historievetenskap och populärhistoria diskuteras och i kursen ingår moment kring populärvetenskaplig förmedling i olika medier, med fokus på historiska källor och källkritik.

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av historia och av din omvärld. Vi tror också att du tycker om att reflektera och skaffa dig nya kunskaper, även om du kanske är ny i universitetsvärlden. Den här kursen passar också dig som redan är ute i yrkeslivet och som vill fördjupa dina kunskaper.

En unik examen