Examen i historia

Genom att läsa historia kan du designa din egen utbildning. Att studera historia är ett utmärkt sätt att skaffa kunskap om människors identitet och levnadsvillkor. Historien berättar även om olika slags samhällen och ger därmed en grund för analyser av olika kulturella och sociala mönster. Det är kunskap som hjälper oss att förstå både konflikter och fredlig samverkan. 

Gränd i Gamla stan, Stockholm.

Som universitetsämne förmedlar historia inte bara kunskap om gångna tider. Historieämnet handlar också om förklaringar, vetenskapliga undersökningsmetoder och kritisk reflektion.

Vid LiU ges historia som fristående kurser, Historia 1-4 (upp till 120 högskolepoäng), och ämnet ingår även i utbildningsprogrammet för kulturvetenskap och i lärarutbildningar för grundskolan och gymnasiet. Historieämnet erbjuder även olika specialkurser och internationella kurser.


Examen i historia

Fristående kurser kan kombineras på en mängd olika vis. Det finns två olika examina om du väljer att läsa Historia som huvudområde:

  • Filosofie kandidatexamen, 180 hp
  • Filosofie magisterexamen, 60 hp

Kandidatexamen

För en kandidatexamen läser du historia som huvudämne (kurserna Historia 1, 2 och 3) och kan välja en inriktning för övriga kurser inom ett relevant intresseområde. Det finns många områden som är tänkbara som inriktning – exempelvis statsvetenskap, sociologi, litteratur, religionsvetenskap, språkhistoria, filosofi, medie- och kommunikationsvetenskap, ekonomi och juridik.

Magisterexamen

För att ta en magisterexamen läser du ytterligare 30 hp inom ämnet historia (Historia 4) utöver din tidigare kandidatexamen, och kompletterar med ytterligare 30 hp inom ett specifikt ämnesområde.

Erasmus studentutbyte

Historieämnet vid Linköpings universitet har till och med läsåret 2020/21 ett Erasmusavtal om studentutbyte med Sheffield Hallam University (SHU) i England, som har en profil mot 1800- och 1900-talens historia. Där finns ett stort utbud av kurser som behandlar olika historiska teman och olika delar av världen. Läs mer om historiska kurser på HSU.

Det finns även ett avtal till och med läsåret 2019/20 med Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederländerna. De ger ett internationellt kandidatprogram i historia, vilket betyder att det finns ett brett utbud av historiekurser på engelska. Vid universitetet finns ett centrum för historiekultur-studier och universitetsbiblioteket har en stor samling historiedidaktisk litteratur. Läs mer om Erasmusuniversitetets kurser för utbytesstudenter.

Ansökan om att åka som Erasmusstudent till Sheffield Hallam University och Erasmus Universiteit Rotterdam ställs till Linköpings universitet, som varje år har en central utlysning av platser inom Erasmus. Akademisk kontaktperson för ämnet Historia för studentutbyte är biträdande professor David Ludvigsson.


Kurser inom huvudområdet historia

Tre utbildningsnivåer

Behöver du vägledning? Fråga en studievägledare.

Se hela kursutbudet vid LiU

Mer om historia vid LiU