Feministisk miljöhumaniora

7.5 hp
Flicka med ryggsäck står i översvämmad stadsmiljö.
Flicka med ryggsäck står i översvämmad stadsmiljö. D. Talukdar
Hur hänger diskurser om invandring ihop med miljötänkande om växter och djur? Varför kallar vi "naturen" för vår "mamma"? Bör klimatförändringen ses som kolonialt våld? Genom frågor som dessa utforskar vi i den här kursen forskningsfältet "miljöhumaniora" och undersöker hur det kan förstås som "feministiskt".

Feministisk miljöhumaniora, 7.5 hp

HT 2022, Helfart, Ortsoberoende

Feministisk miljöhumaniora, 7.5 hp

HT 2023, Helfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2023-07-14

Hur hänger diskurser om invandring ihop med miljötänkande om växter och djur? Varför kallar vi "naturen" för vår "mamma"?  Bör klimatförändringen ses som kolonialt våld?

Frågor som dessa och andra driver våra läsningar och diskussioner i kursen Feministisk miljöhumaniora. Under våra fem veckor tillsammans kommer du att utforska ursprunget och utvecklingen av forskningsfältet "miljöhumaniora", för att sedan undersöka hur det kan förstås som "feministiskt". Kursen för samman miljöinriktat arbete inom traditionella humanistiska discipliner, använder den också olika typer av texter, inklusive en roman, poesi, blogginlägg och traditionella akademiska källor som bokkapitel och tidskriftsartiklar. Ämnen kan inkludera förkroppsligande, hälsa, posthumanism, miljörättvisa, post-/dekolonial kritik, biologisk mångfald och miljösorg.

Kursens syfte är att ge en introduktion till centrala frågor inom det växande området miljöhumaniora och att diskutera dess förhållande till intersektionellt genusvetenskapligt arbete. 

I slutet av kursen bör du kunna definiera de grundläggande termer och begrepp som är förknippade med miljöhumaniora; förklara hur fältet interagerar med genusvetenskapliga perspektiv; och observera, analysera och tolka detaljer i texter för att komma till välgrundade slutsatser om dem i skriftlig och muntlig kommunikation.

Läsa på distans

En unik examen