Feministisk miljöhumaniora, 7.5 hp

Feministisk miljöhumaniora, 7.5 hp

HT 2020, Helfart, Ortsoberoende

Vad innebär det att vara människa i en posthuman tid? Denna kurs erbjuder en översikt av det transdisciplinära fältet feministisk miljöhumaniora, där gränserna mellan natur/kultur, mänskligt/icke-mänskligt, man/kvinna, kropp/teknologi och människa/djur utmanas i grunden.

Läsa på distans
Visa/dölj innehåll

En unik examen
Visa/dölj innehåll